Bijstorten spaarhypotheek vaak aantrekkelijk

De lage spaarrente zorgt ervoor dat veel mensen ervoor kiezen om hun hypotheek (versneld) af te lossen. Als aan uw hypotheek echter een spaardeel is gekoppeld, is het vaak aantrekkelijker om hierop bij te storten. Hoe werkt dit?

Tot 28 oktober 2012 was het mogelijk een spaarhypotheek voor uw eigen woning af te sluiten. U heeft dan een financiering die bestaat uit een aflossingsvrije hypotheeklening. Daarnaast spaart u (belastingvrij) om uiteindelijk uw hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen. De rente op de aflossingsvrije hypotheeklening is aftrekbaar, de premie op het spaardeel niet.

Groot voordeel van een spaarhypotheek is dat u over de gehele periode een maximaal fiscaal voordeel behoudt, omdat er niet wordt afgelost gedurende de looptijd. Daarnaast vindt het sparen in box 1 plaats, dus geen box 3-heffing! Mits u zich aan de fiscale voorwaarden houdt, wordt er over dit spaarrendement geen belasting geheven. Tegenwoordig is het niet meer mogelijk om de rente op een spaarhypotheek fiscaal als aftrekpost op te voeren. Alleen oude gevallen worden nog gedoogd.

Zo’n ‘oude’ spaarhypotheek biedt nog een ander fiscaal voordeel. Het is namelijk mogelijk om bij te storten op het spaartegoed. Het doelvermogen mag hierbij niet worden verhoogd. Daardoor leidt de bijstorting tot een verlaging van de maandelijkse premie ofwel kunt u de einddatum naar voren halen.

Het voordeel hiervan is dat u in feite gaat sparen tegen de hogere hypotheekrente op de lening (in plaats van de spaarrente op een gewone spaarrekening). Deze optie is dan ook veelal aantrekkelijker dan het aflossen van de hypotheek met spaargeld, omdat in het laatste geval de hypotheekrenteaftrek wordt verminderd.

Voorbeeld

Stel, u heeft een spaarhypotheek van € 300.000. Deze loopt nog tot 2032. U spaart voor de volledige aflossing van deze lening maandelijks € 500. De rente op de lening is 3%. U heeft € 50.000 beschikbaar om uw hypotheeklasten te verlagen.

Als u besluit uw hypotheek af te lossen, dan bespaart u daarmee € 1.500 aan hypotheekrente per jaar. Omdat deze rente aftrekbaar is, levert u dit netto (afhankelijk van uw inkomen) € 750 tot € 900 op. Dit is een rendement op uw investering van 1,5 - 1,8% per jaar. Niet slecht in verhouding tot de huidige spaarrente, maar er is een beter resultaat mogelijk.

Als u namelijk dezelfde € 50.000 bijstort op uw spaardeel, dan verlaagt dit de maandelijkse premie. Dit komt doordat u over uw bijstorting per jaar 3% rente krijgt. Dit is belastingvrij! Daarmee haalt u dus een rendement dat (bijna) tweemaal zo hoog is dan wanneer u besluit af te lossen op uw hypotheeklening.

LET OP! Het bijstorten op uw spaartegoed is fiscaal aan maximumbedragen verbonden. Ga dus na bij uw bank hoeveel u maximaal kunt bijstorten.

Daarnaast zijn sinds 1 april 2017 de zogeheten ‘tijdsklemmen’ op uw spaardeel vervallen. Dit betekent dat u te allen tijde uw spaartegoed kunt opnemen om uw hypotheek belastingvrij af te lossen. In het verleden moest u hiervoor verplicht minimaal 15 of 20 jaar premie hebben betaald.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Hypotheek.jpeg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png