Waarderen voorraad aan het einde van 2021

Ieder jaar opnieuw vraagt uw adviseur u om de eindvoorraad te tellen. Dat is een lastig karwei, maar wel nodig om tot juiste jaarcijfers te komen.
Maar tegen welke waarde waardeert u de getelde voorraad?

Een voorraadtelling is een momentopname, bijvoorbeeld op 31 december 2021. De beginvoorraad plus uw inkopen over 2021 minus de eindvoorraad resulteren in de uiteindelijke inkopen 2021. Zoals u weet, is dit de basis van waaruit de winstmarge over 2021 wordt berekend.  

Hoe groter de onjuistheden in de voorraadtellingen, hoe groter de afwijkingen in de winstmarge zullen zijn. Een juiste voorraadtelling is dan ook van belang voor een juiste winstmarge.

U waardeert de voorraden die op het einde van het boekjaar aanwezig zijn tegen kostprijs. Maar hoe waardeert u nu de voorraad van reeds door u bereide producten of aangebroken eenheden?

Het makkelijkst is het om de tellijst in te delen volgens de route waar u de voorraad heeft opgeslagen in uw onderneming. Heeft u op drie plekken dezelfde producten staan, dan noteert u dat zo op de tellijst. Dit gaat snel en zo maakt u minder fouten. 

Zet in uw voorraadlijst meteen de actuele inkoopprijzen, zodat uw boekhouder daar geen ‘kostbare’ tijd aan kwijt is.

Houd rekening met goederen die van elkaar gescheiden moeten worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verpakkingsmaterialen die u gebruikt. Deze horen niet thuis onder de post ‘Inkoopwaarde omzet’, maar deze horen thuis onder de groep ‘Verpakkingsmaterialen’. Deze leveren immers geen omzet op. Houd u hier geen rekening mee, dan zal er een margeverschil ontstaan in de groep ‘Inkopen’. Daarbij kan dit ook een btw-nadeel opleveren als uw boekhouder de btw verrekent op basis van de geboekte inkopen. Deze te veel afgedragen btw gaat af van uw gewone omzet, hetgeen wederom een margeverlies betekent. U draagt immers meer btw af dan u had moeten afdragen.

Voor de waardering van de voorraad gereed product, zoals bewerkte producten of halffabricaten, gaat u uit van de inkoopwaarde (exclusief btw). Gebruik hiervoor dus nooit de verkoopwaarde.

Voorbeeld: U heeft 20 liter zelfbereide ingrediënten in voorraad. De kostprijs van één liter is € 6. U noteert: ingrediënt A 20 liter x € 6 = € 600 .

Indien u voorraad heeft die is aangebroken, telt u wat er te tellen is en schat u de rest. 
Een ezelsbruggetje wat u hierbij kunt hanteren, is: halfvol telt als één eenheid en minder dan de helft vol telt als geen voorraad.
U dient hier wel consequent in te zijn! Let op! Ook emballage en statiegeld behoren tot de voorraad, hetzij vol, aangebroken of leeg. Dit wordt nog weleens vergeten!

Zorg dat bijproducten niet tot de voorraad van het hoofdproduct worden gerekend als deze niet zelfstandig tot omzet leiden.
Een voorbeeld: een voorraad suikerzakjes, melkcupjes en koffiekoekjes behoren niet tot de voorraad koffie. Dat zou immers een verkeerd beeld geven van de post ‘Inkoop koffie’ in vergelijking met de post ‘Omzet koffie’. Het gevolg is dan een sterk afwijkende marge op de koffie die u later bij een controle niet meer weet te verklaren.

Is uw voorraad in 2020 veel te hoog gewaardeerd, dan kan dit in 2021 uw inkoopwaarde verhogen en dus daarmee uw winstmarge in 2021 negatief beïnvloeden. Maak daarvan een aantekening in uw administratie.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Voorraadwaardering_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png