Verlenging bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden naar 1 oktober 2021!

Het demissionaire kabinet heeft in een brief van 29 juni 2021 aan de Tweede Kamer aangegeven dat zij de aangenomen motie van de Tweede Kamer gaat uitvoeren.

Dit betekent dat ondernemers in plaats van 1 juli 2021 nu tot 1 oktober 2021 de tijd hebben om uitstel van betaling aan te vragen. Alle data in het aangepaste besluit
noodmaatregelen coronacrisis zijn met drie maanden verlengd, behalve de datum van 31 maart 2021 van de tweede bullet uit onderdeel 3.5. Dit heeft tot gevolg dat wanneer
een ondernemer na 31 maart 2021 uitstel van betaling voor drie maanden aanvraagt ook een aanvullend verzoek voor de betalingsregeling moet worden ingediend.

Door dit aanvullend verzoek krijgt de ondernemer toegang om vanaf 1 oktober 2022 de opgebouwde belastingschulden in 60 maanden terug te betalen. Hierbij moet de ondernemer voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het verlengen van het bijzonder uitstel (goedkeuring 2 van onderdeel 3.1).

Een aandachtspunt is dat Ministerie van Financiën verzuimd heeft om voorbeeld 2 van onderdeel 3.5 volledig aan te passen. De volgende zin is namelijk niet correct:  “Dit geldt ook voor de naheffingsaanslagen omzetbelasting over de maanden februari 2020 tot en met mei 2021.” In plaats van mei 2021 had daar augustus 2021 moet staan.

Vanaf 1 oktober 2021 moet de ondernemer weer voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. Dit betekent dat de aangiften OB/LH september 2021 en/of de 10e vierwekenperiode
en de aangiften OB 3e kwartaal weer tijdig (uiterlijk 31 oktober 2021) moeten worden betaald.

Heeft de ondernemer eerder dit jaar al verlenging van het uitstel van betaling van de Belastingdienst gekregen dan wordt het verlengde uitstel automatisch verlengd tot
1 oktober 2021. Ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel van betaling hebben ingediend, kunnen alsnog om verlenging van het uitstel van betaling
tot 1 oktober 2021 vragen. Hierbij moet de ondernemer voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in goedkeuring 2 van onderdeel 3.1 van besluit noodmaatregelen coronacrisis.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png