Bijtelling elektrische auto fors hoger, wat kunt u doen?

Elektrische auto’s worden vanaf volgend jaar fors duurder in de bijtelling. Die bijtelling loopt de komende jaren nog verder op. Wat betekent dat als u nu van plan bent een elektrische auto te kopen en wat scheelt dat in uw portemonnee?

Elektrische auto’s hebben fiscaal hun beste tijd gehad. De bestuurder ervan wordt voor wat de belastingen betreft nog steeds in de watten gelegd, maar de voordelen worden de komende jaren wel kleiner. Wat betekent dat concreet en is het verstandig nu een elektrische auto te kopen als u dat toch al op korte termijn van plan was?

Voor het privégebruik van een ter beschikking staande auto, heeft u met de bekende bijtelling te maken. De bijtelling bedraagt voor een elektrische auto thans 4% tot een cataloguswaarde van € 50.000 en 22% over het meerdere. De bijtelling moet bij de winst worden geteld, waarover u vervolgens belasting betaalt. U ontkomt alleen aan de bijtelling als u kunt bewijzen dat u de auto niet meer dan 500 km privé heeft gebruikt.

Zoals bekend heeft het kabinet onlangs het Klimaatakkoord gesloten. Een van de onderdelen hiervan betreft de bijtelling voor elektrische auto’s. Die gaat vanaf 2020 omhoog volgens onderstaand schema, totdat vanaf 2026 voor elektrische auto’s dezelfde bijtelling geldt als voor niet-elektrische auto’s.

Jaar

Bijtelling

Max. cat. prijs

2019

4%

€ 50.000

2020

8%

€ 45.000

2021

12%

€ 40.000

2022-2024

16%

€ 40.000

2025

17%

€ 40.000

2026 e.v.

22%

-

De getoonde bijtelling staat in beginsel voor vijf jaar vast. Na deze periode krijgt de auto de bijtelling die geldt volgens de dan heersende regels. Dit betekent dat u maximaal vijf jaar van de lage bijtelling kunt genieten, ervan uitgaande dat u de auto niet voor die tijd verkoopt. Gebeurt dit toch, dan gaat de lagere bijtelling over op de nieuwe eigenaar.

Stel dat u nu een nieuwe elektrische auto aanschaft van € 60.000. De bijtelling bedraagt dan 4% x € 50.000 + 22% x 10.000 = € 2.000 + € 2.200 = € 4.200. 
Schaft u dezelfde auto in 2020 aan, dan is de bijtelling 8% x € 45.000 + 22% x € 15.000 = € 3.600 + € 3.300 = € 6.900.

Gerekend over de maximale periode van vijf jaar is dat dus een verschil in bijtelling van € 2.700 x 5 = € 13.500. Bij een belastingtarief van bijv. 40% scheelt dit dus netto € 5.400 in uw portemonnee, oftewel: ruim € 1.000 per jaar!

De fiscale behandeling van e-auto’s gaat ook op andere gebieden veranderen, maar nog niet direct. Zo betaalt u thans geen bpm bij aanschaf van een elektrische auto, maar vanaf 2025 wel, al blijft dit beperkt tot € 360. Ook betaalt u nu geen otorrijtuigenbelasting (mrb) voor elektrische auto’s. Dit blijft tot 2025, daarna gaat u 25% 
van het rijksdeel van de mrb betalen.

Als u in 2019 nog een e-auto aanschaft, heeft u recht op de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit is een extra aftrek op de winst van 27% tot een maximale cataloguswaarde van € 40.000. Of deze aftrek ook volgend jaar nog voor elektrische auto’s is weggelegd, is nog onzeker

Op naar de dealer?

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Electrische_auto.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png