Creditcardtegoed onder garantiestelsel

Alle creditcardproducten met een positief saldo vallen onder het depositogarantiestelsel (DGS). Uw tegoed is dan gedekt. Hoe optimaliseert u deze garantie?

Het DGS garandeert uw saldo bij een failliete bank of creditcardmaatschappij tot maximaal € 100.000. De regeling geldt per rekeninghouder, per bank of creditcardmaatschappij. De rekeninghouder is dus bepalend, niet hoeveel rekeningen u heeft. De bescherming geldt voor zowel particuliere als voor zakelijke rekeninghouders.

Reden om het DGS onder uw aandacht te brengen, is niet dat er inhoudelijk echt iets is veranderd. Creditcardmaatschappijen en banken zijn gewoon verplicht u te informeren over de dekking van uw financiële producten onder het DGS.

Mogelijk roept de informatie die u hierover mogelijk heeft ontvangen, aanvullende vragen op.

De bestedingsruimte van een creditcard wordt bepaald door de limiet van uw creditcard. Als u meer betaalt dan het openstaand saldo van uw creditcard, heeft u een tegoed of positief saldo. Hierdoor ontstaat meer bestedingsruimte, zeg maar een zelf gekozen hoger limiet. Dit is te vergelijken met prepaid creditcards.

De eigenaar van een eenmanszaak die privé bij dezelfde bank bankiert, telt als één rekeninghouder. Heeft u positieve saldi van meer dan € 100.000, dan kunt overwegen privé- en zakelijke saldi over verschillende banken en/of creditcardmaatschappijen te spreiden.

Zo profiteert u optimaal van de DGS. Heeft u een extra creditcard gekoppeld aan het account van een creditcardhouder, dan geldt de garantie tot € 100.000 alleen voor de hoofdcreditcardhouder. TIP: Houd alleen een positief saldo aan op de hoofdcreditcard.

Als u een creditcard heeft via uw bank, dan geldt het positieve saldo op de creditcard niet als positief saldo van uw bank. Heeft u zowel schulden als tegoeden bij een bank of creditcardmaatschappij, dan valt alleen het saldo daarvan onder het DGS.

Als uw schuld groter is dan uw positieve saldo, ontvangt u geen vergoeding. De Nederlandsche Bank (DNB) voert de regeling uit. Dat betekent dat DNB de uitbetaling van de garantie verzorgt. Meer informatie vindt u op https://www.dnb.nl

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Creditcardtegoed_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png