Woon-praktijkpand op de balans?

Woon-praktijk/winkelpanden vergen fiscale aandacht!

Dient u uw woon-praktijkpand als zakelijk aan te merken of juist niet. Waar moet u op letten?

Een praktijkvoorbeeld ter illustratie:

Nicole is huisarts en wil een woon-praktijkpand kopen. Zij start een praktijk voor relatietherapie en mediation en wil daarvoor een huiselijke sfeer. Is het pand nu privé- of ondernemingsvermogen?

Het is belangrijk om te weten, dat er voor de vermogensetikettering van een bedrijfsmiddel door IB-ondernemers drie mogelijkheden zijn. Tot welke categorie een bedrijfsmiddel hoort, hangt af van het gebruik. Vaak is direct duidelijk of een bedrijfsmiddel wel of niet op de balans moet.

  1. Verplicht ondernemingsvermogen;
  2. Verplicht privévermogen;
  3. Keuzevermogen.

Wanneer keuze vermogen? Dit is als een bedrijfsmiddel in gemengd gebruik wordt, zoals in dit geval het woon-praktijkpand van Nicole. In dat geval kan Nicole kiezen. Heeft zij eenmaal gekozen, dan zit zij hieraan vast.

Nicole zit in principe vast aan haar keuze, maar soms kan zij echter op haar keuze terugkomen. Er moet dan sprake zijn van ‘een bijzondere omstandigheid’, bijvoorbeeld als zij elders gaat wonen en het pand alleen nog maar gebruikt voor haar praktijk of wanneer ze haar praktijk in een gehuurde ruimte voert en het pand alleen nog als woning dient.

Als Nicole haar woon-praktijkpand tot het privévermogen rekent, gelden de regels van de eigenwoningregeling. Het moet dan gaan om een eigen woning die aan Nicole anders dan tijdelijk ter beschikking staat. Voor zo’n woning geldt het eigenwoningforfait en is de hypotheekrente aftrekbaar. Andere kosten met betrekking tot het pand, bijvoorbeeld onderhoudskosten, zijn niet aftrekbaar.  Bij verkoop met winst is deze winst onbelast, maar een eventueel verlies is niet aftrekbaar.

Ondernemersvermogen? Een woonpraktijkpand dat op de balans staat, volgt de gewone regels die gelden voor bedrijfsmiddelen. De rente en kosten (inclusief afschrijvingen) komen in aftrek op de winst. Voor de ondernemingswoning geldt een hoger eigenwoningforfait. Als Mirjam haar woon-praktijkpand met winst verkoopt, is deze winst ‘gewoon’ bij haar belast, maar een verlies is aftrekbaar van de winst.

Woon-praktijk (woon-winkel) panden vergen fiscale aandacht! Maatwerk is geboden en de feiten en omstandigheden zowel qua gebruik als bouwkundig bepalen uw speelveld.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Woon-praktijkpand_op_de_balans_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png