Termijn terugbetalingsregeling (corona)belastingschulden verlengd van vijf naar zeven jaar

Het wordt voor sommige ondernemers mogelijk om de aflossingstermijn van de coronabelastingschulden te verlengen van vijf naar zeven jaar. Ook wordt het mogelijk om een betaalpauze in te lassen en om per kwartaal te betalen in plaats van per maand.

Verlenging aflossingstermijn. Met de verlenging van de aflossingstermijn wil het kabinet ondernemingen die financieel gezond zijn en te maken hebben met tijdelijke aflossingsproblemen, helpen. De verlenging van de betalingsregeling leidt er toe dat een deel van de totale openstaande coronabelastingschuld maximaal twee jaar later wordt afgelost. Let op. De volgende bedrijven komen niet in aanmerking voor de extra verlening van de betalingsregeling:

  • bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het belastinguitstel, maar er financieel niet slecht voorstaan;
  • bedrijven die een hoge (corona)belastingschuld hebben opgebouwd, maar de jaren voorafgaand aan de coronacrisis niet of nauwelijks winst hebben gemaakt;
  • bedrijven met een openstaande (corona)belastingschuld lager dan € 10.000.

Voor de verlenging moet u een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Hieruit moet blijken dat de openstaande belastingschuld niet binnen vijf jaar afgelost kan worden, maar wel binnen zeven jaar. Bij een schuld vanaf € 50.000 wordt er meer onderbouwing gevraagd dan bij een schuld tussen € 10.000 en € 50.000. Tip. Een verzoek om verlenging kan gedurende de hele looptijd van de betalingsregeling aangevraagd worden. 

Ook wordt het mogelijk om eenmalig een betaalpauze van drie maanden in te lassen en om per kwartaal te betalen in plaats van per maand. Dit kan bijv. helpen bij bedrijven met een sterk wisselende omzet door seizoensinvloeden. Om hiervan gebruik te maken, moet u een schriftelijk verzoek indienen waaruit de aflossingsproblemen blijken.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Corona_steun_jan_21_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png