Speel tijdig in op winsttariefdalingen in 2020 en 2021

De winstbelasting (Vpb) voor BV’s gaat de komende twee jaar omlaag. Hoe kunt u daar met uw BV al in 2019 van profiteren? Wat zijn de mogelijkheden?

De Vpb-tarieven dalen vanaf 2020. Hoe kunt u daar al in 2019 van profiteren? De tarieven vennootschapsbelasting zijn:

Jaar

Winst t/m € 200.000

Winst vanaf € 200.000

2019

   19%

    25%

2020

16,5%

22,55%

2021

   15%

20,5 %

 

Verwacht u dat de winst 2019 meer wordt dan € 200.000, voorkom dan belastingheffing in de tweede tariefschijf door kosten naar voren te halen. 
Bijvoorbeeld door bonussen die u normaliter in januari 2020 uitkeert aan uw personeel, al in december 2019 uit te keren of onderhoud aan uw inventaris nog in 2019 te doen i.p.v. in 2020. U betaalt dan niet alleen later belasting wat een liquiditeits- en rentevoordeel met zich meebrengt, maar u profiteert ook van het tariefsvoordeel van de komende twee jaren. 

Ook indien de winst in 2019 niet meer gaat bedragen dan € 200.000, profiteert u zo van de lagere Vpb-tarieven in de eerste schijf, ook als u de winst uitdeelt en te maken krijgt met een hoger tarief over de uitgedeelde winst in box 2.

Als de opbrengst van een verkocht bedrijfsmiddel hoger is dan de boekwaarde, moet u over deze boekwinst belasting betalen. Bent u bijvoorbeeld van plan om een bedrijfsmiddel met boekwinst te verkopen, dan kan het misschien verstandiger zijn om hiermee te wachten tot 2020 of zelfs tot 2021. Zo valt de boekwinst in 2020 of 2021 en profiteert u van de lagere tarieven.

Wilt u de opbrengst van het bedrijfsmiddel gebruiken voor investeringen in uw onderneming, dan kunt u de belastingheffing uitstellen door een herinvesteringsreserve (HIR) te vormen. De gemaakte boekwinst mag u dan aftrekken van een nieuwe investering. Zo schrijft u in de loop der jaren minder af en betaalt u vertraagd belasting over uw boekwinst.

U moet wel aannemelijk kunnen maken dat u in het derde jaar na het jaar waarin de reserve is ontstaan, herinvesteert, bijvoorbeeld door al offertes op te vragen. Investeert u niet binnen de driejaartermijn in een nieuw bedrijfsmiddel, dan valt de HIR hierna in de winst en wordt belast tegen het dan lagere Vpb-tarief.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een voorziening of egalisatiereserve vormen. Met het gereserveerde bedrag vermindert u de fiscale winst. Denk aan toekomstig groot onderhoud, zoals schilderwerk en slijtage van het dak van uw zakelijke onroerende zaak.

Bepaalde bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst 2019 staan, komen in aanmerking voor de Vamil. Hierop mag u in het eerste jaar al 75% afschrijven.

Kortom wees handig, creatief maar vooral….denk vooruit, anticipeer tijdig!

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

marco.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png