Minimumtarief zzp’ers van de baan, hoe nu verder?

Het wetsvoorstel om zzp’ers een verplicht minimumtarief in rekening te laten brengen, is van de baan.
Er wordt wel gewerkt aan een alternatief. Wat moet u nu doen in de tussentijd als opdrachtgever of zzp’er?

Vanwege de onduidelijkheid rond het begrip dienstbetrekking was er een wet in aantocht waarbij zzp’ers verplicht een minimum uurtarief in rekening moesten brengen.
Het voorstel bevatte ook een mogelijke zelfstandigenverklaring voor zzp’ers met een minimumuurtarief van € 75. Het voorstel gaat vanwege de onuitvoerbaarheid echter niet door. In plaats daarvan haalt het kabinet een oud paard van stal in de vorm van een webmodule. Wat kunt u daarmee?

Webmodule nieuw leven in geblazen
Het is de bedoeling dat aan de hand van een webmodule bepaald wordt of er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking. Dit gebeurt via de beantwoording van vragen
omtrent de te verrichten opdracht. Is er een dienstbetrekking, dan moet de opdrachtgever loonheffing en premies inhouden. Is deze er niet, dan komen deze voor rekening van de zzp’er, maar wat moet u in de tussentijd doen als u als opdrachtgever of -nemer geen risico wilt?

Er wordt dit najaar eerst met een proef van de webmodule gewerkt. U kunt deze als opdrachtgever of -nemer wel gebruiken, maar deze geeft geen zekerheid. 
U kunt er dus ook geen rechten aan ontlenen. U kunt de webmodule eigenlijk alleen gebruiken als voorlichtingsmateriaal om in te kunnen schatten of er mogelijk sprake is
van een dienstbetrekking. De uiteindelijke webmodule moet uiteraard wel zekerheid geven, maar zo ver is het nog lang niet. Bovendien is deze zekerheid er alleen
als de vragen naar waarheid zijn ingevuld en er ook dienovereenkomstig gewerkt is.

Daarbij draait dus alles om de vraag of er al dan niet een dienstbetrekking is. Helaas is dat in een aantal gevallen niet duidelijk, omdat dit nu eenmaal afhankelijk is van allerlei factoren, bijvoorbeeld hoe zelfstandig er gewerkt wordt, of er eigen gereedschap wordt gebruikt, of de opdrachtnemer risico loopt, of hij al dan niet verzekerd is, enzovoort.

Het kabinet meldt ook dat er met de vragen in de webmodule getest is, maar dat de uitkomsten nog niet bevredigend zijn. Vandaar dat er ook eerst een testperiode wordt opgestart.

Voor nu, gebruik modelovereenkomst!
Een webmodule mag een handig voorlichtingsinstrument zijn, maar toch doet u er goed aan om in geval van twijfel te werken met een modelovereenkomst. Deze kunt u vinden op de website van de Belastingdienst en is beschikbaar voor diverse branches en situaties. Desgewenst kunt u er zelf een ontwikkelen en voorleggen aan de Belastingdienst.
Het gebruik ervan is niet verplicht, dus als duidelijk is dat er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking, hoeft u ook geen modelovereenkomst te gebruiken. Doe dit wel bij twijfel.

Tijdens de huidige periode van onduidelijkheid voert de Belastingdienst een terughoudend sanctiebeleid. Dit houdt in dat er in principe alleen sancties zijn te verwachten als er sprake is van fraude of oneigenlijk gebruik van de regels. Als er bijvoorbeeld duidelijk sprake is van een dienstbetrekking, maar u desondanks geen loonheffing en premies inhoudt, omdat dit voor u voordeliger is, dan kunt u natuurlijk wel op een naheffing en boete rekenen. 

Dit terughoudende sanctiebeleid is in ieder geval tot 1 januari 2021 van toepassing. Daarna bekijkt het kabinet of dit beleid eventueel wordt voortgezet.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

ZZP_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png