Fiscale goedkeuringen bij noodmaatregelen Corona

Het kabinet strooit met noodmaatregelen om het bedrijfsleven in de benen te houden. Een aantal ingrepen zijn nu in een beleidsbesluit gegoten, zodat ondernemers de toezeggingen ook zwart-op-wit hebben. In het besluit staat een reeks goedkeuringen en de belofte dat geregeld wordt dat de 'TOGS'-gift van € 4.000 écht belastingvrij is.

Er is een enorm pakket aan noodmaatregelen uit de kast getrokken om Nederland door de crisis te loodsen. Zo neemt de overheid een deel van de loonkosten van ondernemingen over via de NOW-regeling. Ook kunnen ondernemers uitstel van betaling vragen bij de Belastingdienst en biedt de overheid de banken extra staatsgaranties op bedrijfsleningen.

Maatregelen in invorderingsrente en loonheffingen
Intussen moeten zulke maatregelen ook vastgelegd worden in beleidsregels. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft nu een reeks maatregelen uitgewerkt in een beleidsbesluit (pdf). Daarin is onder meer het volgende geregeld:

  • De invorderingsrente die belastingplichtigen moeten betalen bij belastingschulden is verlaagd van 4% naar 0,01%. Maar dit percentage wordt ook gebruikt voor de belastingkorting die geldt voor bijvoorbeeld bv’s die in één keer hun aanslag vennootschapsbelasting (VPB) betalen. Ondernemers die nadeel ondervinden kunnen bezwaar maken en alsnog aanspraak maken op 4% korting. Ook belastingplichtigen die juist invorderingsrente vergoed krijgen van de Belastingdienst omdat zij te veel hebben betaald krijgen nog steeds 4%.
  • Ondernemers kunnen langer aanspraak maken op de terugwerkende kracht voor de omzetting van een eenmanszaak naar een bv of andersom. De termijn voor terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 is eigenlijk op 1 maart 2020 verstreken. Maar termijnen die verlopen van 1 maart tot en met 31 mei 2020 mag de inspecteur met drie maanden verlengen.
  • De Belastingdienst zal soepel omgaan met werkgevers die door de coronacrisis tijdelijk niet kunnen voldoen aan sommige administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen. Zo kan het anoniementarief van 52% dat geldt als een werkgever niet tijdig de identiteit vaststelt van nieuwe werknemers achterwege blijven. Wel moeten werkgevers de tekortkomingen zo snel als kan herstellen. Ook mogen werkgevers vaste reiskostenvergoedingen onbelast door laten lopen.

Eenmalige gift uit TOGS-regeling belastingvrij
De staatssecretaris stipt in het beleidsbesluit ook nog de zogeheten TOGS-regeling aan. Via dit loket kunnen getroffen ondernemers een eenmalige gift van € 4.000 krijgen om een deel van de lopende kosten te dekken. Deze gift behoort niet tot de winst en is dus vrijgesteld van VPB of inkomstenbelasting, zo kondigde de staatssecretaris eerder al aan. In het beleidsbesluit stelt hij dat dit met terugwerkende kracht geregeld wordt in het
Belastingplan 2021, dat op Prinsjesdag gepresenteerd wordt.

Verder benadrukt Vijlbrief nog eens dat het wijzigen van een voorlopige aanslag in de VPB óók zonder eHerkenning kan. Dat gaat via een formulier op de site van de Belastingdienst.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png