Studiekosten werknemer en dga in 2022

Zoals u weet, is de aftrek van studiekosten bij werknemers flink teruggeschroefd. Maar wat kunt u nog wel in 2022 voor uw werknemer en voor de dga?

Vergoedingen en verstrekkingen voor een opleiding die een werknemer volgt in het kader van zijn bestaande beroep, zodat hij zijn dienstbetrekking bij u beter kan uitvoeren of om zijn kennis op peil te houden, zijn gericht vrijgesteld. Denk hierbij aan congressen, cursussen en vakliteratuur. Dat geldt ook voor de kosten van de inschrijving in een beroepsregister en outplacement. 

Kosten voor boeken kunnen vallen onder de gerichte vrijstelling van vakliteratuur (bestaand beroep). Dit is ook een manier om werknemers binnen te halen of te behouden.

Vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers en ex-werknemers die een opleiding of studie volgen met het oog op het verwerven van (meer) inkomen uit werk, zijn gericht vrijgesteld als u voldoet aan de hiernavolgende drie voorwaarden.

  1. De studiekosten worden niet al door een ander vergoed.
  2. De studie of opleiding moet gericht zijn op het vervullen van een beroep in de toekomst, zoals een andere functie binnen uw bedrijf of een dienstbetrekking bij een andere werkgever.
  3. U heeft de vergoeding verstrekt of toegezegd voor het einde van het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt. Indien er sprake is van een scholingsbudget waarbij het budget een voorwaardelijk karakter draagt, dient uw werknemer de vergoeding aangevraagd te hebben in het jaar waarin de kosten zijn gemaakt.

De kosten voor zelfstudie zijn niet gericht vrijgesteld. Ook vergoedingen en verstrekkingen die verband houden met een werk- of studeerruimte waaronder ook de inrichting, zijn niet gericht vrijgesteld. Deze behoren tot het loon, mits het hier om arbovoorzieningen gaat.

Niet-vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen zijn loon voor de werknemer of kunt u opnemen in de vrije ruimte. Indien u nog voldoende ruimte heeft, blijven deze onbelast.
Bij een overschrijding van de vrije ruimte betaalt u 80% eindheffing. 

Reiskosten met betrekking tot de scholingskosten mag u de werknemer onbelast vergoeden (€ 0,19/km) als uw werknemer met eigen vervoer (ook per fiets) reist.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Studiekosten_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png