Bent u een fiscale directeur-grootaandeelhouder of niet?

Degene die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden verricht, is in dienstbetrekking werkzaam en daardoor verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
De Ziektewet bepaalt dat de arbeidsverhouding van een directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) niet als dienstbetrekking wordt beschouwd voor de werknemersverzekeringen. Wie kwalificeert als dga, is nader uitgewerkt in de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder. Deze regeling stamt uit 1997.

Door de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht per 1 oktober 2012 en daarna verschenen jurisprudentie is die regeling achterhaald. Op 1 januari 2016 is daarom de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016 (hierna: Regeling aanwijzing dga 2016) in werking getreden. Beoogd is de bestaande regeling te verduidelijken en alleen waar nodig aan te passen aan de nieuwe wetgeving en jurisprudentie.

Met name in de situatie van BV -structuren met meerdere aandeelhouders, ingevoegde stichting administratiekantoren, meewerkende echtgenoten en kinderen zien we het in de praktijk vaker fout gaan dan wel niet optimaal ingeregeld zijn.

Zorg dat het bij u fiscaal voor de loonbelasting, sociaal verzekeringsrecht en de werknemersverzekeringen op orde is! Met simpele “ingrepen” kan het soms anders en beter.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Vierkant-Rene.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png