Bijzonder en verlengd uitstel van betaling i.v.m. corona en het terugbetalen van de belastingschuld in 24 maanden

De Belastingdienst gaat de desbetreffende ondernemers door middel van een brief informeren over het vervolg van het corona uitstel van betaling van belastingen. Ondernemers worden geïnformeerd hoeveel zij maandelijks moet terugbetalen.

In deze brief zal de Belastingdienst het volgende vermelden:

  1. Heeft een ondernemer een bijzonder uitstel van betaling van drie maanden aangevraagd en is dit uitstel inmiddels afgelopen? Dan moet de ondernemer de nieuwe aangiften loonheffing en omzetbelasting op tijd betalen. De belastingschulden die de ondernemer tijdens het uitstel heeft opgebouwd hoeft hij nog niet betalen. Deze moeten vanaf 1 januari 2021 in 24 maanden worden terugbetaald.
  2. Heeft een ondernemer bijzonder uitstel van betaling van drie maanden aangevraagd, is dit uitstel inmiddels afgelopen en kan de ondernemer vanwege de coronacrisis de nieuwe aangiften loonheffing en omzetbelasting nog steeds niet betalen? Dan moet de ondernemer om verlenging van uitstel van betaling vragen. Dit moet de ondernemer vóór 1 oktober 2020 doen. Wanneer de Belastingdienst het bijzonder uitstel van betaling verlengt, dan loopt het verlengde uitstel van betaling tot 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 moet de ondernemer zijn belastingverplichtingen op tijd betalen. De tijdens het uitstel opgebouwde belastingschuld moet de ondernemer vanaf 1 januari 2021 in 24 maanden terugbetalen.
  3. Heeft een ondernemer bijzonder uitstel van betaling gevraagd en al of niet verlengd? Controleer dan tot welke datum het uitstel is verleend. Zodra deze datum is bereikt, wordt de ondernemer geacht weer aan zijn normale lopende verplichtingen te voldoen. Voor alle opgebouwde belastingschulden voorafgaand aan deze datum krijgt hij met ingang van 1 januari 2021 een betalingstermijn van 24 maanden. Als hij na deze datum nog steeds niet tijdig kan betalen, zal hij vooralsnog alleen op basis van de normale regels van de Invorderingswet uitstel van betaling krijgen.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Coronasteun_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png