Regeling fiets van de zaak werknemer, een fiscale update

Als een werknemer over een fiets van de zaak beschikt, is er een speciale fiscale regeling van toepassing. Deze regeling heeft onlangs een update ondergaan. Wat betekent dat en wat heeft uw werknemer eraan?

Sinds 2020 bestaat er een speciale regeling voor de fiets van de zaak. De regeling komt er in het kort op neer dat voor het ter beschikking stellen van de fiets een bedrag van 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets tot het loon moet worden gerekend. De consumentenadviesprijs kunt u vinden op deze website. Hierover betaalt de werknemer belasting. De regeling wordt in de praktijk veel gebruikt, maar is niet op alle punten even duidelijk.

Vandaar dat deze onlangs is toegelicht, waarbij ook wijzigingen zijn opgenomen.

De regeling geldt alleen voor een ter beschikking gestelde fiets. Dat wil zeggen dat uw werknemer de fiets mag gebruiken, maar dat deze eigendom blijft van u als werkgever.
Op het moment dat de werknemer de fiets niet meer gebruikt, bijvoorbeeld bij verandering van werkgever, moet de fiets dus aan u teruggegeven worden of de werknemer moet de dan geldende waarde van de fiets aan u vergoeden. De regeling geldt ook als u de fiets leaset en ter beschikking stelt of als de werknemer de fiets zelf leaset maar alle kosten van u vergoed krijgt.

De regeling is voor een nieuwe fiets behoorlijk voordelig, maar voor een gebruikte al minder. Een fiets kan door de werknemer dan ook beter na enkele jaren worden overgenomen tegen de dan geldende waarde. Hiervoor is nu bepaald dat de werkgever mag uitgaan van de waarde na afschrijving, die op 20% per jaar gesteld mag worden. 
Dit betekent dat de fiets na een periode van vijf jaar gratis door de werknemer kan worden overgenomen (dan wel restwaarde).

Als accessoires deel uitmaken van de consumentenadviesprijs, hebben deze geen invloed op de bijtelling. Zo niet, dan zijn de accessoires loon en moet de werknemer er belasting over betalen. Dat geldt ook voor een regenpak, maar dat kunt u voorkomen door het te laten bedrukken met uw logo van minstens 70 cm2 .
Wilt u niet dat uw werknemer belasting betaalt over accessoires, breng ze dan onder in de werkkostenregeling. 
Een fietsverzekering, een extra slot, een steun voor de tas en reparatiekosten zijn te zien als intermediaire kosten zonder invloed op de bijtelling.

Als u wilt, kan een fiets onderdeel uitmaken van een cafetariaregeling. Op deze manier kan er brutoloon tegen de ter beschikking gestelde fiets worden uitgeruild.
Als u dit doet, kunt u er ook voor kiezen de bijtelling voor de fiets onder te brengen in de werkkostenregeling. Op deze manier kunt u ook een voordeel behalen,
want dan bent u hierover geen premies werknemersverzekering verschuldigd.

Betalingen aan derden komen niet in mindering op de bijtelling. U kunt deze echter wel onbelast vergoeden. Dat geldt ook voor de kosten van elektra, als de werknemer
zijn elektrische fiets thuis oplaadt. Er zijn eenvoudige hulpmiddelen te koop, waarmee u het elektriciteitsgebruik kunt bijhouden. Maak hier gebruik van, als u discussies
met de fiscus wilt voorkomen. Betalingen aan u als werkgever kunt u op de bijtelling van 7% in mindering brengen. Houd er rekening mee dat de bijtelling hierdoor niet negatief kan worden.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Kijk op mnadviseurs.nl en/of neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Fiets_van_de_zaak_FB_link_2021.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png