“Ik geloof er niets van dat je ziek bent!”

Uw medewerker meldt zich steeds ziek met allerlei vage klachten. U heeft grote twijfels of hij wel echt ziek is. Wanneer hij zich dan weer ziek meldt, is voor u de maat vol. Mag u zijn ziekmelding weigeren?

Wanneer uw medewerker zich ziek meldt, bent u in beginsel verplicht zijn ziekmelding te accepteren. U bent immers geen medicus. Wanneer u echter de ziekmelding niet vertrouwt, mag u zich persoonlijk op de hoogte stellen door op afgesproken tijden (die bijv. zijn opgenomen in het verzuimreglement) een controle uit te voeren. Wel moet u daarbij de privacy van de werknemer respecteren. U kunt ook een spoedcontrole laten uitvoeren door derden, bijv. door de arbodienst.

Het oordeel of uw werknemer al dan niet arbeidsongeschikt is, ligt echter bij de bedrijfsarts. Deze moet beoordelen in hoeverre uw medewerker in staat is zijn eigen
werk of eventueel passend werk te verrichten. Als u een bedrijfsarts inschakelt, betekent dit nog niet dat u daarmee de ziekmelding van uw medewerker ook erkent.

De ziekmelding hoeft u echter niet te accepteren wanneer u daar zwaarwegende redenen voor heeft. Zo kunt u een ziekmelding weigeren wanneer uw medewerker voor een bepaalde dag vrij had gevraagd om een bruiloft bij te wonen, welk verzoek door u is geweigerd, waarna de medewerker zich ziek meldt. In dat geval is er sprake van een valse ziekmelding totdat het tegendeel door uw medewerker bewezen is. U hoeft een ziekmelding ook niet te accepteren wanneer uw medewerker zich ziek meldt om voor een ziek kind of zieke partner te zorgen. Hij kan dan zo nodig een beroep doen op calamiteitenverlof.

Afgezien van gevallen van griep, e.d. zal een medewerker bij gezondheidsklachten eerst naar de huisarts gaan en zich vervolgens ziek melden. De huisarts, maar ook een medisch specialist, bepaalt echter niet of uw medewerker arbeidsongeschikt is. De enige die daar een oordeel over kan vellen, is de bedrijfsarts.

Vertrouwt u de ziekmelding niet, dan moet u uw medewerker dus laten oproepen door de arbodienst voor een consult bij de bedrijfsarts. U kunt daarbij de arbodienst informeren over uw twijfels bij de ziekmelding van uw medewerker en wat de redenen zijn waarom u aan zijn ziekmelding twijfelt.

Wanneer de bedrijfsarts tot de conclusie komt dat uw medewerker niet arbeidsongeschikt is, heeft uw medewerker de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts. Deze mogelijkheid geldt helaas alleen voor de medewerker en de kosten daarvan komen voor rekening van u als werkgever.

Vindt u dat de bedrijfsarts uw medewerker ten onrechte arbeidsongeschikt heeft verklaard, dan kunt u helaas geen beroep doen op een andere bedrijfsarts.
Het enige dat u dan kunt doen, is een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen over de geschiktheid van uw medewerker om zijn eigen werk of passend werk te doen.
Dit oordeel kost u € 400 en het duurt twee tot vier weken voordat u dat in huis heeft.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Ziekteverzuim_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png