Fiscale oudedagsreserve (FOR) verdwijnt per 2023: alternatieven?

U hoorde waarschijnlijk na Prinsjesdag al voorbijkomen dat de fiscale oudedagsreserve vanaf 2023 vervalt. Wat zijn dan de alternatieven vanaf 2023?

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting (zoals een zzp’er, een eigenaar van een eenmanszaak en een vennoot in een Vof) mag u onder bepaalde voorwaarden een deel van uw winst reserveren om een fiscale oudedagsreserve (FOR) te vormen. Daarvan kunt u later een lijfrente aankopen. Dit zorgt ervoor dat u op latere leeftijd nog inkomsten heeft. De belastingheffing wordt dan uitgesteld totdat de lijfrente-uitkeringen worden ontvangen.

Omdat de FOR niet altijd wordt aangewend voor een oudedagsvoorziening en daardoor vaak alleen het effect heeft van belastinguitstel, wordt de FOR uitgefaseerd. Dit betekent dat u vanaf 1 januari 2023 (of bij een gebroken boekjaar met ingang van het eerste boekjaar dat aanvangt na 1 januari 2023) geen bedragen meer aan de FOR mag toevoegen.

De tot en met 31 december 2022 (of het einde van het laatste boekjaar dat is aangevangen op of voor 31 december 2022) opgebouwde oudedagsreserve kan daarbij op basis van de huidige regels worden afgewikkeld.

Zo is een vrijwillige afneming van de FOR alleen mogelijk voor maximaal het bedrag waarvoor u een lijfrente koopt voor een inkomensvoorziening. Het bedrag waarmee de FOR afneemt, is winst. Hier staat tegenover een even grote premieaftrek door de storting van de lijfrente, waardoor u per saldo over de vrijval geen belasting hoeft te betalen. Omzetten in een lijfrente kan tijdens de uitoefening van de onderneming of bij staking.

Omdat het kabinet zich realiseert dat er ook situaties zijn waarbij de FOR wel wordt benut voor een oudedagsvoorziening en er dus ondernemers zijn die door de uitfasering van de FOR worden beperkt in de mogelijkheid om te sparen voor hun oudedagsvoorziening, is er tegelijkertijd voorgesteld om in het wetsvoorstel ‘Wet toekomst pensioenen’ de fiscale ruimte voor de derde pijler te vergroten. De derde pijler wordt gevormd door lijfrentevoorzieningen.

Het kopen van een lijfrente voor een inkomensvoorziening is een goed alternatief voor de FOR. De reserve wordt namelijk daadwerkelijk als pensioenvoorziening gereserveerd. U behoudt, als u aan de voorwaarden voldoet, het belastingvoordeel en u loopt onder andere niet het risico dat u de uitgestelde belasting over de FOR door een tekort aan liquide middelen te zijner tijd niet kunt betalen. Tegenover het voordeel dat er echt wordt gereserveerd, staat het nadeel dat u tussentijds het geld niet voor uw onderneming kunt gebruiken. Om te weten of de uitgaven van een lijfrente voor een inkomensvoorziening (gedeeltelijk) aftrekbaar zijn, moet u eerst berekenen of u een pensioentekort heeft.

Zo mag u premies en stortingen voor lijfrente aftrekken als u het jaar ervoor een pensioentekort had. Deze zogenaamde ‘jaarruimte’ kunt u berekenen met het Hulpmiddel lijfrentepremie vanaf 2016 van de Belastingdienst: https://bit.ly/3LHDw3g Uw jaarruimte en uw reserveringsruimte bepalen de maximale aftrek.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

FOR_fb_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png