Hoe een goede betalingsregeling treffen met een klant?

U heeft een mooie order geleverd aan uw klant en wacht op betaling. Deze blijft uit en uw klant vraagt om een betalingsregeling.
Het lijkt u verstandig om de klant tegemoet te komen, maar hoe pakt u dat aan?

U bent volledig vrij in het sluiten van een betalingsregeling. De vorm waarin u dat doet (bijv. per e-mail, post of via de notaris), het aantal termijnen, de kosten en/of rentes, u regelt het allemaal zelf met uw klant. De wet zegt hier niets over.

U bent volledig vrij om een betalingsregeling af te spreken. U kunt zelfs vooraf een betalingsregeling afspreken, dus nog voordat u uw dienst of goederen gaat leveren.

Maar ook verderop in het traject bent u vrij om afspraken met uw klant te maken, zelfs als u de zaak al uit handen heeft gegeven aan een deurwaarder, incassobureau of advocaat en in het uiterste geval kunt u zelfs nog een regeling met uw klant treffen als u al een vonnis van de rechter heeft. Heeft u al een derde ingeschakeld, zoals een incassobureau, een deurwaarder of een advocaat om uw geld te incasseren, tref dan alleen een regeling na overleg met deze tussenpersoon. Anders kan er veel misgaan op het gebied van communicatie en loopt u uw tussenpersoon onnodig voor de voeten.

Een betalingsregeling is een geste van uw kant. U bent niet verplicht om een betalingsregeling te accepteren. daarom eerst wat u van het voorstel van uw klant vindt en wat u financieel aankunt, want het treffen van een regeling kost 
u tijd en geld. U moet immers langer wachten voordat u betaald wordt voor uw werkzaamheden.

Bespreek de voorwaarden met uw klant en bevestig de gemaakte afspraken altijd. Dat kan eenvoudig via e-mail of per brief.

Vraag altijd een bevestiging van uw klant. Laat hem de brief tekenen voor akkoord en aan u terugsturen of vraag een akkoord via e-mail. Zonder akkoord geen regeling!

Als het om een groot bedrag gaat, kunt u ervoor kiezen om de regeling vast te laten leggen bij een notaris. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Bespreek ook dit met uw klant.

De wet geeft u de mogelijkheid om wettelijke handelsrente en incassokosten in rekening te brengen. Dit is het overwegen waard, omdat u veel tijd kwijt bent met het controleren of de regeling wordt nagekomen.

De wettelijke handelsrente is 8% per jaar. Dit percentage wordt twee keer per jaar aangepast. U mag de rente in rekening brengen zodra de betalingstermijn is verstreken.

Ook incassokosten mag u in rekening brengen zodra de factuur is vervallen. Dit is een percentage van de hoofdsom.

Houdt uw klant zich niet aan de regeling, onderneem dan direct actie. Stel uw klant meteen in gebreke en schakel een advocaat, deurwaarder of incassobureau in.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Betalingsregeling_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png