Schenking achteraf gebruiken voor eigen woning?

Als iemand u geld schenkt ten behoeve van een eigen woning, is deze gift onder voorwaarden vrijgesteld van schenkbelasting.
Kunt u de schenking hiervoor ook achteraf gebruiken en toch profiteren van de vrijstelling?


Als u een schenking ontvangt, bent u hierover in beginsel schenkbelasting verschuldigd. Er bestaat echter een aantal vrijstellingen, zoals voor de schenking die gebruikt wordt voor de eigen woning. Maar wat als u eerst deze uitgaven doet en pas daarna de schenking ontvangt?

De schenkvrijstelling ten behoeve van de eigen woning bedraagt momenteel € 103.643. De vrijstelling geldt niet alleen voor ouders en kinderen, maar in beginsel voor iedereen.
Zo kan dus bijv. ook een goede vriend vrijgesteld schenken.

De volgende voorwaarden gelden:

  • u moet het geld gebruiken voor de aankoop of verbouwing van uw eigen huis, voor de aflossing van uw hypotheek of voor de afkoop van erfpacht-, opstal- of beklemmingsrecht
  • en u moet dit schriftelijk kunnen aantonen;
  • u bent, of uw partner is, tussen de 18 en 40 jaar;
  • u gebruikt het geld uiterlijk in 2022;
  • u of uw partner heeft niet eerder de vrijstelling van deze schenker gebruikt;
  • de schenker stelt geen extra voorwaarden.

Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij een schenking niet vooraf was gegaan aan het doel van de schenking, in dit geval de verbouwing van een eigen woning (ECLI:GHARL:2020:3250) . In deze zaak had een dochter van haar vader in december van het jaar een schenking gehad van € 100.000. In de loop van het jaar had ze echter al diverse uitgaven gedaan vanwege de verbouwing van haar woning. Deze uitgaven had ze uit eigen middelen betaald en deze middelen werden met de schenking van haar vader weer aangevuld. Ze claimde over de ontvangen schenking de vrijstelling voor de eigen woning, de inspecteur ging hier niet in mee. Hij was van mening dat de schenking dan vooraf aan de verbouwing had moeten gaan.

Het hof was het niet met deze visie eens. Het hof stelde dat de vrijstelling kan worden toegepast als de ontvanger aannemelijk maakt dat hij al ten tijde van het betalen van de kosten het oogmerk had om deze te financieren uit de schenking.

Daarnaast moet de schenking ook daadwerkelijk door de schenker voor dit doel zijn betaald. Tot zover, maar de crux zat hem juist in dat ‘aannemelijk maken dat ...’

Maak dat maar eens hard ... Het lukte de dochter helaas niet om dit aannemelijk te maken. De enkele stelling dat haar inmiddels overleden vader had gezegd dat het met de financiering wel goed zou komen, was daarvoor onvoldoende. Ook op een andere wijze kon ze niet hardmaken dat op het moment van ondertekening van de opdrachtbevestiging redelijkerwijs te verwachten was dat ze met het oog op deze verbouwingskosten de schenking van € 100.000 zou ontvangen. Navordering schenkbelasting bleef dan ook in stand en dat was voor dochterlief natuurlijk ontzettend zuur.

Wat kunt u hiermee?

De uitspraak maakt duidelijk dat voor de vrijstelling voor de eigen woning niet vereist is dat de schenking aan de uitgaven vooraf gaat. Dit is bewijsrechtelijk voor u echter wel een stuk makkelijker. Ontvangt u de schenking namelijk pas achteraf, dan zult u aannemelijk moeten maken dat het al bij het betalen van de kosten de bedoeling was om deze te financieren uit de schenking. Ook moet u aannemelijk maken dat dit de bedoeling van de schenker was

Let op! Schenken onder de speciale vrijstelling voor de eigen woning hangt eveneens nauw samen met eventueel eerder ontvangen schenkingen waarbij van andere
vrijstellingen gebruikt werd gemaakt.

Dit is echt maatwerk, haal er altijd een specialist bij. Schenken kan anders financieel opeens verkeerd uitvallen!

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Woning_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png