Melding betalingsonmacht, voor wie?

Voorkom onnodige problemen met de belastingdienst!

Als bestuurder van een BV kunt u uw aansprakelijkheid beperken door betalingsonmacht van belastingschulden tijdig bij de inspecteur te melden. 
Maar hoe zit dat voor de eenmanszaak en de Vof ? Hoe beperkt u dan de schade?

Bestuurders van een BV kunnen in privé aansprakelijk gesteld worden als de BV zijn belastingschulden niet kan betalen. Deze bestuurders kunnen hun aansprakelijkheid wel beperken. Door de inspecteur er tijdig van op de hoogte te brengen dat belastingschulden niet betaald kunnen worden, wordt het voor de fiscus moeilijker deze schulden op de bestuurders te verhalen.

BV
De melding door een BV dat de belastingschulden niet betaald kunnen worden, heeft als gevolg dat de bestuurders alleen aansprakelijk zijn voor de belastingschulden als aannemelijk gemaakt kan worden dat deze door wanbeleid van deze bestuurders zijn ontstaan. 
Is de melding niet of niet tijdig gedaan, dan dienen de bestuurders juist aannemelijk te maken dat het niet betalen van de belastingschulden niet door hun wanbeleid is ontstaan. Een omgekeerde bewijslast dus.

De eenmanszaak of Vof?
Een eenmanszaak, firma, maatschap en Vof zijn geen rechtspersonen. Dit betekent dat de eigenaar/firmant/maat/vennoot met zijn volledige vermogen aansprakelijk is voor alle belastingschulden van de zaak. Lukt betaling even niet, dan biedt een verzoek om uitstel via de Belastingtelefoon (0800-0543) wellicht soelaas, mits er nog geen ander uitstel is verleend en er geen dwangbevel aan u is uitgebracht of vergrijpboete openstaat.

Een melding betalingsonmacht kan privéaansprakelijkheid bij een Inkomstenbelasting-ondernemer niet voorkomen. Verzoek op tijd telefonisch om kort uitstel van betaling. U krijgt vrij gemakkelijk vier maanden uitstel als er nog geen ander uitstel is verleend, geen dwangbevel is uitgebracht en er geen vergrijpboete openstaat.

Tevens bestaat de mogelijkheid een betalingsregeling aan te vragen onder voorwaarden bij de belastingdienst.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Geld.jpeg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png