Maximale transitievergoeding bedraagt in 2020 € 83.000

De maximale transitievergoeding is per 1 januari 2020 van € 81.000 naar € 83.000 gestegen. Echter, minder werknemers zullen met dit maximum te maken krijgen.

De transitievergoeding die een werknemer bij ontslag kan ontvangen, kent een maximum. In 2019 hoefde de werkgever ten hoogste € 81.000 te betalen of, als de werknemer jaarlijks meer verdiende dan dit maximum, een bedrag dat gelijk was aan het jaarsalaris. Elk jaar wordt het maximum aangepast op basis van de ontwikkeling van de contractlonen. Dit resulteert nu in een stijging van € 2.000 naar een bedrag van € 83.000 in 2020. 

Doch de maximale transitievergoeding komt door WAB minder voor.

Een werkgever moet zich aan het nieuwe maximum houden als de arbeidsovereenkomst van een werknemer eindigt op of na 1 januari 2020. Omdat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ook per die datum in werking treedt, zal een werkgever minder snel € 83.000 aan transitievergoeding hoeven op te hoesten. De WAB beperkt namelijk de opbouw van de transitievergoeding. Straks bouwt iedere werknemer, lang in dienst of niet, een transitievergoeding op van 1/3 maandloon per dienstjaar. Nu bereikt een werknemer die bijvoorbeeld in 1960 geboren is en een bruto jaarinkomen van € 40.000 heeft, na 43 dienstjaren (bij dezelfde werkgever) het maximum van € 81.000. In 2020 zal deze werknemer na 75 (!) dienstjaren het maximum van € 83.000 uitbetaald krijgen.

Wanneer u afscheid gaat nemen van een werknemer laat u dan vooraf altijd arbeidsrechtelijk goed adviseren.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Geld_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png