Kosten werkkamer van eigen woning aftrekbaar?

De aftrekbaarheid van kosten in de inkomstenbelasting (niet-BV) is fiscaal een lastige materie waar zelfs adviseurs vaak nog mee worstelen.
Daarom is het goed als u weet hoe dat werkt. Aftrek betekent immers minder winstbelasting betalen ...

U heeft een zelfstandige werkruimte
Indien u een zelfstandige werkruimte heeft in de eigen woning die u voor 10% of meer, maar minder dan 90% gebruikt voor de onderneming, mag u kiezen of u de werkruimte aanmerkt als privé- of ondernemingsvermogen. Wilt u de werkkamer aanmerken als privévermogen, dan is kostenaftrek alleen mogelijk als er sprake is van een kwalificerende werkruimte. (art. 3.16 lid 1 wet IB 2001) .

Kwalificerende werkruimte? 
Er is sprake van een kwalificerende werkruimte als er wordt voldaan aan een tweetal cumulatieve eisen.

 1. De werkruimte moet een zelfstandig gedeelte van de woning zijn. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een eigen ingang of opgang en eigen sanitaire voorzieningen. 
  Dit komt er eigenlijk op neer dat u de werkruimte ook aan een willekeurige derde zou kunnen verhuren.
 2. Heeft u elders geen werkruimte, dan geldt als eis dat u 70% van uw totale inkomen (loon, winst of resultaat uit overige werkzaamheden (ROW)) in of vanuit de werkruimte behaalt. 
  Daarbij moet 30% van dit inkomen toe te rekenen zijn aan het werken in de werkruimte.

Heeft u elders nog een werkruimte? 
Zoals in uw winkel of kantoor, dan geldt als eis dat u ten minste 70% van uw totale inkomen (loon, winst, ROW) in de werkruimte thuis moet verdienen.

Gevolgen als u voor privévermogen kiest
U merkt de kwalificerende werkruimte aan als privévermogen, dan heeft dat voor- en nadelen.

 • Deze kwalificerende werkruimte verlaat de eigenwoningregeling in box 1 voor een evenredig deel van de WOZ-waarde en behoort dan toe aan de bezittingen in box 3. 
  Het is dan geen hoofdverblijf meer in de zin van de eigenwoningregeling.
 • De hypotheekschuld van de werkruimte verlaat de eigenwoningregeling en wordt ook in box 3 in aanmerking genomen bij de schulden.
 • U mag de hypotheekrente over het gedeelte van de werkruimte niet meer aftrekken.
 • Het eigenwoningforfait is alleen nog maar van toepassing over de WOZ-waarde van het woongedeelte.


Tip 1:
U mag een gebruiksvergoeding in aftrek nemen van de winst. De gebruiksvergoeding, volgens artikel 3.17 lid 1 onderdeel c Wet IB 2001, bedraagt maximaal het voordeel uit sparen en beleggen dat ter zake van deze werkruimte in aanmerking wordt genomen en dat kan worden toegerekend aan de periode van het gebruik van de werkruimte.
Het heffingsvrije vermogen wordt hier buiten beschouwing gelaten. Met andere woorden: u mag dus een percentage van de WOZ-waarde van de werkruimte van de winst aftrekken als gebruiksvergoeding. Voor de berekening van de gebruiksvergoeding wordt er geen rekening gehouden met de schulden die samenhangen met de werkruimte.

Tip 2:  
U mag de overige kosten die betrekking hebben op de werkruimte en die u heeft gemaakt voor uw onderneming aftrekken. Denk aan kosten voor gas, water en licht, onderhoudskosten, behang- en schilderwerk en een inventarisverzekering.

Tip 3:  
De inrichtingskosten mag u aftrekken, indien deze bestemd zijn voor de werkruimte. Over de aanschafkosten van inrichting (bedrijfsmiddelen) hoger dan € 450 excl. btw, moet worden afgeschreven.Als u vrijgesteld bent van btw, geldt hetzelfde bedrag, maar dan incl. btw.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Werkkamer_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png