Navorderen belasting, wanneer is er sprake van een nieuw feit?

Als de inspecteur wil navorderen, moet er in beginsel sprake zijn van een nieuw feit.
Maar wanneer is hiervan sprake en wanneer niet?

Belangrijk, want als er geen nieuw feit is, is navorderen meestal niet mogelijk. Wat vond de rechter hiervan?

Hoezo navorderen? Als u te weinig belasting heeft betaald, kan de inspecteur onder bepaalde voorwaarden navorderen, bijvoorbeeld als u per ongeluk te weinig winst heeft aangegeven of te veel kosten heeft opgevoerd. Een van de voorwaarden waaronder kan worden nagevorderd, is dat er sprake moet zijn van een zogenaamd ‘nieuw feit’. Dit is een feit dat de inspecteur niet bekend was en redelijkerwijs ook niet bekend kon zijn.

Over de vraag of dit het geval was, kan men van mening verschillen, zo bleek onlangs weer voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2021:1831) .

Wat speelde er en wat kunt u daarmee?

In opgemelde zaak exploiteerde uw collega een webshop en een borduurstudio. Ook had hij inkomsten uit een baan in loondienst. Met het exploiteren van de webshop en borduurstudio realiseerde de man steeds verliezen, in totaal over een periode van 13 jaar. De inspecteur wilde bij het opleggen van de aanslag over het jaar 2016 van de aangifte afwijken en de verliezen niet langer accepteren. Ook wilde hij de verliezen in de aangifte over 2015 schrappen via het
opleggen van een navorderingsaanslag. Uw collega was het met dit laatste niet eens en stapte naar de rechter.

Voor de rechtbank stond de vraag centraal of de inspecteur het recht had de navorderingsaanslag op te leggen. Meer specifiek ging het erom of er sprake was van een nieuw feit. Volgens de inspecteur was dit inderdaad het geval. Omdat uw collega naast de verliezen ook inkomsten uit dienstbetrekking had, waren de inkomsten over de jaren heen per saldo positief geweest. De aangiften waren daarom nooit nader onderzocht en dus waren de verliezen niet opgevallen.

De rechtbank deelt de opvatting van de inspecteur niet. Volgens de rechtbank vloeit uit een arrest van de Hoge Raad uit 1958 (ECLI:NL:HR:1958:AY1185) voort dat, voordat een definitieve aanslag wordt opgelegd, de gegevens uit de aangifte worden vergeleken met de gegevens uit overige jaren die al in het bezit van de fiscus zijn. De Hoge Raad noemt in dat verband de aangiften en aanslagen over vorige jaren, renseignementen en rapporten die door de
Rijksaccountantsdienst zijn uitgebracht.

Nu dit niet was gebeurd, was de inspecteur tekortgeschoten en was er geen sprake van een nieuw feit. De navorderingsaanslag verdween in de prullenbak.

Een nieuw feit is niet nodig als er opzet in het spel is. De Belastingdienst kan ook navorderen als men een fout heeft gemaakt. Het moet voor u dan wel redelijkerwijs duidelijk zijn geweest dat u te weinig belasting betaalde. Is het deel dat u te weinig betaalde 30% of meer van de belasting die u moest betalen, dan mag de fiscus hier automatisch van uitgaan. De navorderingstermijn is verder beperkt tot vijf jaar. Beroept de inspecteur zich op een nieuw feit, dan moet dit feit hem dus niet bekend zijn geweest of kunnen zijn geweest op basis van gegevens uit eerdere jaren.

Doet hij dit toch, dan wordt het tijd om uw adviseur in te schakelen en hem erop te wijzen dat de inspecteur zich ten onrechte beroept op een nieuw feit. 

Met genoemde uitspraak in de hand is het voor uw adviseur dan wellicht een koud(er) kunstje de navordering van tafel te krijgen.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png