Pensioen in eigen beheer, actie!

Bijna de helft van alle dga’s had begin 2019 nog niets gedaan met het pensioen in eigen beheer bij de BV. 
Tijd om in actie te komen en te kijken wat er nog moet of kan gebeuren. Wat kan en moet er nog voor het eind van het jaar?

Door de lage rentestand werd voor veel dga’s het pensioen in eigen beheer een blok aan het been. De wetgever schoot de praktijk gelukkig te hulp en stond toe dat dit soort pensioenen per 1 april 2017 met fiscale korting werd uitgefaseerd. De aflopende kortingsregeling duurt maar drie jaar. Eind van dit jaar is deze dus voorbij.

Doteren (toevoegen) aan een in eigen beheer opgebouwd pensioen, is sinds april 2017 niet meer toegestaan. De BV en haar dga konden besluiten om (met korting!) tot afkoop over te gaan. Veel dga’s zijn in 2017 tot afkoop overgegaan. De korting bedraagt in 2019 helaas nog maar 19,5% (in 2017 34,5% en in 2018 25%).

Toch kan afkoop nog steeds een optie zijn, bijv. als er een stevige schuld in rekening-courant is, maar de BV voldoende geld heeft om de loonbelastingclaim ter zake de afkoop te betalen. U gaat dan niet meer voor de hoofdprijs, maar voor ‘beter laat dan nooit’.

Ongeveer 1/4 deel van alle pensioenen in eigen beheer is omgezet in een oudedagsvoorziening (ODV). Het pensioenbedrag op de balans blijft dan staan, wordt jaarlijks opgerent met het zogeheten ‘U-rendement’ en wordt als de AOW-leeftijd is bereikt in 20 jaar door de BV aan de dga uitgekeerd.

Over het in een ODV omgezette pensioenbedrag wordt geen korting gegeven. Wel is het zo dat het (fiscaal beclaimde) verschil tussen de fiscale balanswaarde van het pensioen (relatief laag door de verplichte minimumrekenrente van 4%) en de werkelijke waarde 
van de pensioenverplichting (hoog door de werkelijke rekenrente van weinig meer dan 1%) in beide varianten verdwijnt. Daardoor zal het bijv. weer mogelijk zijn om dividend uit te keren.

U kunt er ook voor kiezen om het pensioen in eigen beheer niet af te kopen en niet om te zetten in een ODV. Doteren mag dan niet meer, vandaar dat men in deze variant spreekt over het premievrij laten staan van de bestaande aanspraken. Het in 2017 bestaande bedrag van de voorziening mag vervolgens opgehoogd worden tot het per die datum toegezegde bedrag.

Nadeel hierbij is het blijven bestaan van het hiervoor geschetste beclaimde verschil. In de meeste gevallen zal deze variant het hoogste pensioen opleveren, echter tegen aanzienlijke kosten in de BV. Een BV waar u niet van af zult kunnen, tenzij u het pensioen afstort bij een verzekeraar. En dat is duur.

Wie niet vast wil blijven zitten aan een eerder in eigen beheer opgebouwd pensioen moet in actie komen. Behoud van het pensioen kan een verstandige keuze zijn, maar laat het niet zover komen dat er voor u een keuze wordt gemaakt omdat actie van uw kant uitbleef!

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Pensioen_FB.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png