Subsidies en de verplichte om- en bijscholing in de NOW 2.0-regeling

De tweede ronde van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) stelt aan werkgevers onder meer eisen op het gebied van bij- en omscholing van medewerkers.
De website Arbo-online zette op een rij welke scholingssubsidies er zijn. 

Wie gebruikmaakt van de tweede NOW-regeling moet werknemers aansporen een ontwikkeladvies aan te vragen en scholing te volgen. In crisistijd is daarvoor minder geld voorhanden.

Subsidies kunnen uitkomst bieden:

Er is met ingang van juli een ‘crisissubsidie’ voor alle werknemers: NL leert door. Er is € 50 miljoen beschikbaar voor ontwikkeladvies, maar ook voor andere vormen van opleidingen.

Daarnaast is er voor het MKB het SLIM-budget (Stimulering Leren In Mkb). Dat bedraagt € 48 miljoen. Dat bedrag is met ingang van begin dit jaar beschikbaar voor initiatieven
die leren en ontwikkelen stimuleren. De toestroom is groot: er moest dit jaar al worden geloot voor toewijzing.

Voor beroepsgroepen die met grote schaarste kampen, zijn er UWV-opleidingsvouchers ter waarde van € 2.500. Die kunnen ook worden benut als werkgevers mensen moeten ontslaan.

Tot 2023 kan nog subsidie worden aangevraagd voor werknemers die werken en leren willen combineren. Mbo’ers krijgen bijvoorbeeld € 2.700 euro voor een zogeheten BBL-opleiding, maar ook voor opleidingen op hbo- en wo-niveau is er subsidie. Wel is een leer-werkovereenkomst nodig.

Als de subsidiemogelijkheden voor bij- en omscholing uitgeput zijn, zijn er nog alternatieven: opleidingskosten kunnen werkgevers veelal aftrekken van de belasting: er is een gerichte vrijstelling onder de werkkostenregeling (WKR). Er gelden wel voorwaarden.

Werknemers zelf kunnen voor een opleidingen op hbo-niveau of hoger een renteloos Levenlanglerenkrediet sluiten bij de overheid. Daarmee kan jaarlijks het maximale collegegeld worden geleend. De terugbetaaltermijn is 15 jaar. 

Scholingskosten tot € 15.000 mogen bovendien worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Meer informatie: Arbo-online.nl

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Coronasteun_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png