Hoelang is btw terug te vorderen als er geen omzet is?

Hoelang is btw is terug te vorderen. Het antwoord hierop kan ook voor u van belang zijn. Hoe zit dat in elkaar? Wat zei de rechter daarover?

Over uw omzet bent u btw verschuldigd, tenzij uw prestaties vrijgesteld zijn van btw. De btw (voorbelasting) op inkopen en kosten mag u aftrekken als deze gebruikt zijn voor belaste prestaties.

Stel, u heeft geen omzet uit onderneming, maar u heeft wel doorlopende kosten waarvan u de voorbelasting terugvordert. Hoelang kan dit en waar moet u op letten?

Een btw-ondernemer verricht leveringen of diensten tegen een vergoeding. Dit noemen we economische activiteiten. Ondernemerschap voor de btw doet zich alleen voor als deze economische
activiteiten met enige regelmaat worden verricht.

Hoe beoordeelt de Belastingdienst of u ondernemer bent voor de btw? Om te beoordelen of u ondernemer bent voor de btw, let de Belastingdienst op de hiernavolgende zaken.

  1. U oefent een zelfstandig bedrijf of beroep uit. Indien u zelfstandig werkt en inkomsten heeft, bent u in de meeste gevallen ondernemer voor de btw. Voor de btw is het niet van belang in welke rechtsvorm u uw bedrijf of beroep uitoefent.
  2. U heeft regelmatig inkomsten. Om als ondernemer voor de btw te worden aangemerkt, moet u regelmatig inkomsten hebben uit uw bedrijf of beroep.Het maakt hierbij niet uit of u winst maakt. Ook maakt het hierbij niet uit of u een winstoogmerk heeft.
  3. U exploiteert een vermogensbestanddeel of een recht. Verhuurt u bijvoorbeeld een pand of ontvangt u een vergoeding voor een octrooirecht, dan bent u in de meeste gevallen ondernemer voor de btw. Omdat verhuur van een onroerende zaak in beginsel vrijgesteld is van btw-heffing, bestaat er ondanks het ondernemerschap geen recht op btw-aftrek en is er geen btw verschuldigd over de huurtermijnen, tenzij verhuurder en huurder opteren voor btw-heffing.

Ook als u inkomsten heeft naast uw werk in vaste dienst (bijvoorbeeld. als dga van uw BV), bent u in de meeste gevallen btw-ondernemer, bijvoorbeeld als u schilder bent en u naast uw vaste baan als dga van uw BV regelmatig schilderopdrachten heeft.

Indien er gedurende langere tijd geen omzet wordt gegenereerd, zal de Belastingdienst de ondernemer vanzelf een schrijven doen toekomen waarin de twijfel wordt uitgesproken of de onderneming nog als onderneming gezien kan worden.

De Belastingdienst vraagt dan naar bewijs waaruit blijkt dat er sprake is van ondernemerschap. Zo dient de ondernemer vervolgens met behulp van objectieve gegevens aan te tonen dat het voornemen bestaat om economische activiteiten te verrichten.

U kunt alleen de btw (voorbelasting) op inkopen en kosten in aftrek nemen als u deze gebruikt voor (voorgenomen) belaste handelingen. Is dit niet het geval, dan kan de Belastingdienst de teruggevorderde voorbelasting weer terugvorderen. Zo blijkt uit een uitspraak in hoger beroep van hof ‘s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2016:5370) . Een ondernemer die een aantal jaar geen omzet had, maar wel voorbelasting terugvorderde, moest de teruggevorderde voorbelasting inclusief heffingsrente terugbetalen. De ondernemer kon namelijk niet aannemelijk maken dat de ingekochte goederen en diensten rechtstreeks voortvloeiden uit de uitoefening van de economische activiteiten.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Rekenmachine_-_BTW_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png