Vanaf 2022 meer Milieu-investeringsaftrek

Met Prinsjesdag maakte het kabinet bekend de Milieu-investeringsaftrek (MIA) te verhogen per 2022. Daarom kan het interessant zijn om uw investering naar 2022 door te schuiven. Hoe zit dat?

Waar gaat het over? Stel, u bent voornemens om een lichte elektrische bestelauto aan te schaffen die bestemd is voor het vervoer van goederen.

Dan kunt u wellicht door deze bestelauto in 2022 aan te schaffen, meer fiscaal voordeel behalen dan dat u dat dit jaar nog doet. Hoe dat zo?

Zoals u weet, kunt u als u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Hiermee mag u een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. U hoeft dan minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te betalen.

In 2021 kent de MIA drie steunpercentages: 36, 27 en 13,5%. Het kabinet heeft voorgesteld deze steunpercentages in 2022 te verhogen naar respectievelijk 45%, 36% en 27%. De reden hiervoor is dat milieu-investeringen duurder zijn geworden en/of duurder zijn dan minder milieuvriendelijke alternatieven. De verhoging van de steunpercentages moet ervoor zorgen dat er meer milieuvriendelijke investeringen worden gedaan. Welk steunpercentage een groene investering heeft, is afhankelijk van de mate van milieuvriendelijkheid.

Onder het hoogste percentage van 45% zullen kwalificerende groene investeringen worden gebracht. Voorbeelden die in aanmerking zouden
kunnen komen zijn onder andere:

  • nieuwe en innovatieve grondstofbesparende productieapparatuur;
  • productieapparatuur voor het voorkomen van ontstaan van CO2 ;
  • volledig circulaire kantoorgebouwen of woningen;
  • nieuwe en innovatieve grondstofbesparende productieapparatuur;
  • productieapparatuur voor bio-asfalt;
  • circulair utiliteitsgebouw zonder industriefunctie;
  • lichte elektrische bestelauto;
  • productiesysteem voor algen, kroos of wieren;
  • ondergrondse waterberging.

Welke bedrijfsmiddelen er in 2022 voor de MIA in aanmerking gaan komen en met welk steunpercentage, wordt vermeld via de Milieulijst 2022, die in de laatste week van 2021 bekend wordt gemaakt in de staatcourant en op de website van RVO.nl.

Als de plannen doorgaan, heeft u bij de aanschaf van een lichte elektrische bestelauto in 2022 dus recht op 45% MIA in plaats van 36% MIA. Voor een aantal bedrijfsmiddelen, zoals voor de lichte elektrische bestelauto, geldt een begrenzing van het bedrag dat voor de MIA in aanmerking komt. De hoogte van het investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de MIA, vindt u terug op de Milieulijst. Ervan uitgaande dat dit bedrag in 2022
voor de lichte elektrische bestelauto gelijk blijft, krijgt u in 2022 meer investeringsaftrek over de lichte elektrische bestelauto dan in 2021.

Een nieuwe lichte elektrische bestelauto (code G3101) kost € 80.000 (exclusief btw). Deze komt tot ten hoogste voor € 75.000 (begrenzing) van de investering
in aanmerking voor de MIA .

2021 versus 2022

U mag aftrekken van de fiscale winst

2021 MIA 36% van € 75.000

€ 27.000

2022 MIA 45% van € 75.000

€ 33.750


Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Milieu_investeringsaftrek_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png