Nieuwe 'Regeling onwerkbaar weer' vanaf 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 treedt de ‘Regeling onwerkbaar weer’ in werking. Als een buitengewone natuurlijke omstandigheid (bijv. vorst, sneeuw en overvloedige regenval) zich voordoet en er is voldaan aan de overige voorwaarden zoals beschreven in deze regeling, kan een werkgever na het verstrijken van een aantal wachtdagen worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht.

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans op 1 januari 2020, komen de WW-sectorfondsen te vervallen. Het vervallen van de sectorfondsen heeft gevolgen voor WW-uitkeringen wegens onwerkbaar weer. Het bepalen van de precieze voorwaarden in de cao waaronder aanspraak gemaakt kan worden op WW, is dan niet langer logisch. Daarom is er besloten om een uniforme wachttijd in te voeren.

De wachttijd wordt ingevoerd door middel van de Regeling onwerkbaar weer. Bij vorst, ijzel en sneeuwval gelden er twee wachtdagen per winterseizoen (van 1 november tot en met 31 maart). In het geval van overvloedige regenval gelden er 19 wachtdagen per kalenderjaar. Tijdens de wachtdagen betaalt u gewoon het loon door aan de werknemers. Nadat de wachtdagen zijn verstreken, kunt u aanspraak maken op WW bij onwerkbaar weer voor uw werknemers.

Als er een dag ten gevolge van buitengewone natuurlijke omstandigheden niet kan worden gewerkt, dient u dit vanaf 1 januari 2020 dagelijks aan het UWV te melden. De melding dient in het geval van buitengewone natuurlijke omstandigheden, waarvoor twee wachtdagen gelden, voor 10.00 uur in de ochtend te zijn ontvangen door het UWV. U kunt hiervoor gebruikmaken van het daartoe door het UWV beschikbaar gestelde formulier.

Indien er niet wordt voldaan aan bovengenoemde voorwaarden voor het doen van een melding, is de werkgever verantwoordelijk voor het doorbetalen van het loon.

Indien u gebruik wilt maken van deze regeling, dient hier een artikel over te zijn opgenomen in uw cao. Daarnaast dient er vanaf 1 november 2020 in de cao gedefinieerd te zijn welke weersomstandigheden voor toepassing van deze regeling in aanmerking komen.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Sneeuw_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png