Sneller de B.V. in?

De belastingtarieven worden weer aangepast. Veel ondernemers vragen zich af of hun bedrijf nu wel of niet in de BV-vorm moet worden ondergebracht.

Welke rechtsvorm nu en later?

Een BV betaalt nu 19% vennootschapsbelasting (Vpb) over haar winst. Dit daalt in 2020 naar 16,5% en het jaar daarop naar 15%. Ook de inkomstenbelasting (IB) gaat omlaag, maar aftrekposten zijn vanaf 2020 slechts aftrekbaar tegen maximaal 46%. In de jaren daarna daalt die grens nog verder. Bovendien is er aangekondigd dat het bedrag van de zelfstandigenaftrek jaarlijks in stapjes daalt.

Als ondernemer met een eenmanszaak betaalt u IB. U mag van uw winst zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling aftrekken voordat hierover belasting wordt berekend. Dit zorgt er op dit moment voor dat u minimaal € 150.000 winst per jaar moet maken, wil een BV aantrekkelijker zijn dan een eenmanszaak.

Onderneemt u via een BV, dan ontvangt u van uw BV een salaris waarover u IB betaalt. U heeft geen recht meer op de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. 
De winst die na betaling van de Vpb resteert in de BV, kunt u daarin achterlaten. Wanneer u dit geld naar uw privévermogen wilt halen, betaalt u daarover 25% IB in box 2. Dit tarief zal gaan stijgen naar 26,9%.

Door aangekondigde veranderingen ligt het omslagpunt niet langer op € 150.000. Een jaarwinst van € 120.000 zal meestal al voldoende zijn om met een BV belasting te besparen.

Bespreek met uw adviseur ook vooraf de niet-fiscale gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de extra (administratie)kosten van een BV;
  • hoeveel uw privé-uitgaven bedragen (kan dat gedekt worden door het dga-salaris?);
  • de juridische aansprakelijkheid;
  • eventueel uw huwelijkse voorwaarden, bedrijfsopvolging, etc.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Rene__Marco_voor_pand_FB.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png