Verkoopt u ook binnen de EU, let op vanaf 1 januari 2020

Als u zakendoet binnen de EU waarmee u omzet genereert, dan is het goed om te weten dat er nieuwe fiscale wetgeving is. Wat speelt er vanaf 2020 als u uw Europese klanten btw in rekening brengt?

Eind 2018 keurde de Europese Raad reeds de voorstellen goed voor vier ‘btw quick fixes’ (wijzigingen) om de internationale handel te vereenvoudigen. Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2020.

Als u voorraden aanhoudt bij uw klanten in andere EU-landen, die pas bij gebruik geleverd worden, betekent dat nu (soms) veel administratieve rompslomp. 
Een deel van de landen kent al vereenvoudigingsregels, maar veel landen ook niet. Onder de huidige btw-regeling verricht u voor het overbrengen van de goederen een fictieve intracommunautaire levering (ICL) in uw eigen lidstaat en een fictieve intracommunautaire verwerving (ICV) in de EU-lidstaat. 
Als uw klant de goederen uit die voorraad haalt, verricht u een binnenlandse levering in de desbetreffende EU-lidstaat. U moet zich dan ook in de EU-lidstaat van het magazijn (opslagplaats) voor de btw registreren.

Vanaf 2020 is voorraad aanvullen naar een magazijn in een andere EU-lidstaat geen fictieve ICL en ICV meer. Zodra uw klant de goederen uit de voorraad haalt, verricht u een ICL. Een btw-registratie in de EU-lidstaat van aankomst van goederen is dan niet meer nodig. Er gelden voorwaarden en beperkingen. Deze regeling geldt niet als de klant van de goederen nog onbekend is, zoals de opslag bij Amazon.

Als goederen worden verkocht van A naar B naar C en rechtstreeks tussen A en C in een andere EU-lidstaat worden vervoerd, kan er maar één ICL zijn. 
De andere levering is een binnenlandse levering. Als partij B het vervoer regelt, is het in de praktijk onduidelijk of A-B of juist B-C de ICL is. 
Dit is van belang om te weten in welke schakel het nultarief kan worden toegepast. Vanaf 2020 is het uitgangspunt dat de ICL in de schakel A-B zit, tenzij partij B aan partij A het btw-nummer van het land van verzending doorgeeft. De ICL wordt dan aan schakel B-C toegerekend.

Als u goederen levert aan klanten in andere EU-landen, dan is vanaf 1 januari 2020 een geldig btw-identificatienummer van uw klant een materieel vereiste voor de
toepassing van het btw-nultarief voor ICL’s van goederen. Volgens rechtspraak van het Europees Hof van Justitie is het btw-identificatienummer nu ‘slechts’ een formele voorwaarde voor het toepassen van het btw-nultarief. Dat betekent dat als uw klant wel btw-ondernemer is, maar geen btw-identificatienummer heeft, u tot 2020 het nultarief kunt toepassen, zolang u zijn ondernemerschap en bewijs van vervoer aantoont.

Om het nultarief op ICL’s te kunnen toepassen, moet u naast het btw-identificatienummer ook over bewijs van vervoer naar het andere EU-land beschikken. 
Vanaf 2020 kunt u volstaan met twee bewijsstukken die niet tegenstrijdig zijn van elkaar en die door onafhankelijke partijen zijn opgesteld. 
Denk daarbij aan ondertekende CMR-documenten met een bankafschrift van de betaling aan de vervoerder. Enkel de factuur is onvoldoende.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Euregio_FB.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png