Zorg voor juiste contracten in uw administratie

Afgelopen zomer heeft de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen en besloten dat deze per 2020 grotendeels in werking treedt. Waar moet u per 1 januari 2020 voor gezorgd hebben?

Een van de zaken die in de Wet arbeidsmarkt in balans is geregeld, is de WW-premie. Dat is de premie die u als werkgever moet betalen in verband met het risico dat de werknemer werkloos wordt. In plaats van een sectorafhankelijke premie (zoals nu) die afhankelijk is van het werkloosheidsrisico in uw bedrijf of bedrijfstak, komt er een hoge en een lage premie die voor alle sectoren geldt. De definitieve premies zijn pas in november 2019 bekend, maar de hoge premie bedraagt op grond van Prinsjesdag waarschijnlijk 7,94% en de lage premie 2,94%.

De lage premie is bij een werkende volwassen werknemer met een salaris alleen van toepassing bij een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een duidelijk afgesproken vast aantal uren werk. Deze uren moeten ook worden nageleefd. Deze schriftelijke arbeidsovereenkomst moet bij de salarisadministratie te vinden zijn. Daarnaast geldt de lage premie ook voor enkele bijzondere situaties, zoals bijv. werknemers jonger dan 21 jaar die niet meer dan twaalf uur per week werken.

Bij de gewone werknemer met een contract voor onbepaalde tijd en een vast aantal uren is het dus zaak dat er een schriftelijke arbeidsovereenkomst is en dat deze in de salarisadministratie zit. Heeft u een getekende arbeidsovereenkomst, ga dan na of het aantal te werken uren erin staat en of dit ook wordt nageleefd. Een overeenkomst met een minimum- en maximumaantal uren is niet genoeg. Wisselt het werk in de loop van het jaar bijv. door seizoenen, dan mag u wel een aantal uren per jaar afspreken. Voorwaarde daarbij is wel dat het aantal uren niet meer dan 30% afwijkt van de afspraak en u 
het salaris gelijkmatig over het jaar betaalt.

Is er geen schriftelijke overeenkomst, dan bent u 5% extra kwijt over het brutoloon, maar maximaal over het maximum premieloon (vermoedelijk zo’n € 56.000). Het verschil tussen de hoge en de lage premie is dus maximaal € 2.800 extra kosten voor een werknemer per jaar. U kunt dan dus beter alsnog een schriftelijke arbeidsovereenkomst opstellen. Dit moet dan wel een overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn. Dateer deze overeenkomst op de dag dat u deze ondertekent (dus nooit een eerdere datum, dat is fraude!). U mag wel in de overeenkomst zetten dat de overeenkomst een vastlegging is van eerdere mondelinge afspraken. Uw werknemer zal dit vaak wel fijn vinden, want hij begrijpt er misschien niets van dat er ineens een arbeidsovereenkomst moet komen. Bewaar deze bij de salarisadministratie.

Wilt u elk gedoe daarover voorkomen, bewaar dan gewoon een kopie in het salarisdossier van de werknemer. Besteedt u de salarisadministratie uit, dan doet u er goed aan uw salarisadministrateur een kopie te sturen van de arbeidsovereenkomst, zodat hij kan controleren of hij terecht de lage premie toepast (en dus geen foute aangifte opstelt) 
en de Belastingdienst de overeenkomst makkelijk kan inzien.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Contract.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png