Past u de werkkostenregeling juist en optimaal toe?

Toets bij regelmaat of u de werkkostenregeling juist toepast. Voorkom fiscale naheffingen en boeten!

Zoals bekend, is op 1 januari 2015 voor iedere werkgever verplicht de werkkostenregeling (WKR) van kracht geworden. Onder de WKR is in beginsel alles wat u aan uw werknemers vergoedt of verstrekt als loon aan te merken. Daarop bestaan enkele uitzonderingen, zoals bijzondere verstrekkingen, intermediaire kosten, gericht vrijgestelde kosten en kosten die u onder de zogeheten ‘vrije ruimte’ mag brengen.

Veel werkgevers verstrekken een vaste kostenvergoeding aan hun werknemers. Als u onder de WKR overgaat naar zo’n vaste kostenvergoeding, moet u vooraf een onderzoek hebben ingesteld naar de werkelijke kosten die uw werknemers maken. Aan de hand van dat onderzoek kunt u dan die vaste kostenvergoeding onderbouwen.

In veel bedrijven bestond echter voor de invoering van de WKR al een vaste kostenvergoeding. In dat geval hoeft u (nog) niet over een dergelijke vooraf opgestelde onderbouwing te beschikken, al moet u wel weten waarvoor die vergoeding is bedoeld. Overigens kan het zijn dat de Belastingdienst u alsnog om een onderbouwing vraagt, maar dan geldt dat normaliter niet met terugwerkende kracht. Er moet uiteraard wel sprake zijn van vergoeding van kostenposten die onder de gerichte vrijstellingen of intermediaire kosten vallen, zoals bijvoorbeeld kosten voor gereedschappen, computers, mobiele telefoons, parkeren, maaltijden onderweg, representatie en arbovoorzieningen. 

Uiteraard kan het geen kwaad om periodiek zo’n onderzoek in te stellen en waar nodig de vergoedingen aan te passen. Bij de invoering van de WKR zijn alle voorheen met de Belastingdienst gemaakte afspraken over kostenvergoedingen en verstrekkingen komen te vervallen.

Maak daarnaast optimaal gebruik van de vrije ruimte, laat dat voordeel niet liggen!

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png