Verhuurt u een of meerdere panden?

Weet u precies wat er in die panden gebeurt? Wat zijn de consequenties als het gebruik van het verhuurde pand niet klopt met de verzekeringspolis?

De verzekeraar wil uiteraard weten wat er in het verhuurde pand gebeurt. De premie en de voorwaarden worden afgestemd op het risico.

U loopt dus een risico als de activiteit in het verhuurde pand niet overeenkomt met de activiteit die op de polis staat. De verzekeraar kan dan bij schade weigeren uit te keren, vooral als het risico zwaarder is dan waar u premie voor betaalt. Daar komt bij dat illegale activiteiten van de verzekering zijn uitgesloten.

Natuurlijk bent u volledig te goeder trouw. U zou uw pand immers nooit verhuren voor illegale activiteiten, zoals een hennepkwekerij. Daar heeft de verzekeraar echter geen boodschap aan. Men gaat ervan uit dat u weet wat er in het door u verhuurde pand gebeurt. Bij u ligt dus de plicht om dat te controleren.

Er kan sprake zijn van een bestemmingswijziging met als gevolg dat de verzekeraar niet uitkeert bij schade. Dat geldt ook bij leegstand. Het risico op vandalisme is dan groter. Geef een wijziging van de bestemming dus zo snel mogelijk door aan uw verzekeraar.

Wat kunt u doen om te voorkomen dat u bij een schade discussie krijgt met de verzekeraar? Controleer in ieder geval regelmatig uw polissen en check of de juiste activiteiten verzekerd zijn. Andere preventiemaatregelen zijn:

  • leg de bestemming en het gebruik van het pand vast in de huurovereenkomst;
  • leg in de huurovereenkomst vast dat de huurder opdraait voor de financiële schade als hij zich niet aan de huurovereenkomst houdt en dat de huur wordt beëindigd als er illegale activiteiten worden geconstateerd;
  • let op de activiteiten rond uw pand. Zeker als het overdag erg rustig is en er ’s avonds wel bedrijvigheid is. Inspecteer regelmatig;
  • overleg indien nodig met de politie of de energieleverancier.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Verhuur_van_panden.jpeg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png