Overzicht NOW-3, NOW-4 en NOW-5

De huidige NOW-regeling wordt per 1 oktober verlengd met drie tijdvakken (NOW-3, NOW-4 en NOW-5) van elk drie maanden.

De derde, vierde en vijfde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-3, NOW-4 en NOW-5) zijn inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant.

Het tijdvak van de NOW-3 is oktober tot en met december 2020, van de NOW-4 januari tot en met maart 2021 en van de NOW-5 april tot en met juni 2021.

Het vergoedingspercentage voor de loonsom wordt per tijdvak langzaam verlaagd. Voor de NOW-3 bedraagt het vergoedingspercentage 80%. Voor de NOW-4 bedraagt het vergoedingspercentage 70% en voor de NOW-5 60%.

Wilt u in aanmerking komen voor de verlengde NOW-regeling, dan moet de minimale omzetdaling voor de NOW-3 nog steeds 20% zijn. 

Voor de NOW-3 en de NOW-4 blijft het maximaal te vergoeden loon tweemaal het maximale dagloon. Voor de NOW-5 wordt dit bedrag verlaagd naar eenmaal het maximum dagloon. De vaste opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%. Net als in NOW-2 hebben werkgevers in de NOW-3, NOW-4 en NOW-5 de verplichting hun medewerkers te stimuleren om aan scholing te doen. Ook het verbod op dividend- en bonusuitkeringen blijft onveranderd.

De NOW-3 kan worden aangevraagd van 16 november 2020 tot en met 13 december 2020. Van 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 kan de NOW-4 worden aangevraagd.
NOW-5 kan ten slotte van 17 mei 2021 tot en met 13 juni 2021worden aangevraagd.

MN adviseurs & accountants kan u ondersteunen bij de betreffende aanvragen.

Kijk alvast voor meer informatie over de aanstaande NOW-3 op de website van het UWV.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Coronasteun_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png