Auto en fiets van de zaak, kan dat wel?

Een klant stelde de vraag of het wel mogelijk is om tegelijkertijd een auto van de zaak te hebben en een fiets van de zaak. We zochten het uit?

Stel, u heeft een auto van de zaak. Deze gebruikt u onder andere voor woon-werkverkeer en voor de zakelijke afspraken. Omdat de afstand van het woon-werkverkeer ook goed af te leggen is met de fiets, besluit u om ook een fiets van de zaak aan te schaffen. Mag dat? Ja dat mag. 

U kunt zowel een auto van de zaak als een fiets van de zaak hebben. Wat is er van belang?

Als u als ondernemer een auto zowel zakelijk als privé gebruikt, mag u in beginsel zelf kiezen of u deze al dan niet als ondernemingsvermogen aanmerkt. Daarbij mag u de grenzen der redelijkheid niet overschrijden. Zo heeft de Hoge Raad  (ECLI:NL:HR:2001:AB0510) al eens eerder in 2001 beslist dat u een auto waarvoor geen privébijtelling geldt (een auto waarmee u op jaarbasis 500 km of minder privé rijdt), verplicht als ondernemingsvermogen dient aan te merken. In dit geval bent u ook geen bijtelling privégebruik verschuldigd.

In een zaak die in juli 2019 voor Rechtbank Groningen kwam, besliste de rechter dat een auto verplicht privévermogen is als de auto 500 km of minder op jaarbasis zakelijk wordt gebruikt (ECLI:NL:RBNNE:2019:2939) . De rechtbank paste de 500-kilometergrens hiermee ook toe als afbakeningsgrens tussen verplicht privévermogen en keuzevermogen. In hoger beroep ziet Hof Arnhem-Leeuwarden dit echter anders. Het hof houdt vast aan het vaststellen van de grens tussen verplicht ondernemingsvermogen en verplicht privévermogen op basis van de 90%-regel van de vermogensetikettering (ECLI:NL:GHARL:2021:178) .

Volgens de regels van de vermogensetikettering moeten IB-ondernemers bepalen of bedrijfsmiddelen behoren tot hun:

1.    verplicht privévermogen;

2.    verplicht ondernemingsvermogen;

3.    keuzevermogen (u mag dan kiezen of u het bedrijfsmiddel tot uw privé- of ondernemingsvermogen rekent).

Regels van de vermogensetikettering

Omvang privégebruik

Minder dan 10%

Verplicht ondernemingsvermogen

10% of meer, maar minder dan 90%

Keuzevermogen

90% of meer

Verplicht privévermogen

Omvang zakelijk gebruik

Minder dan 10%

Verplicht privévermogen

10% of meer, maar minder dan 90%

Keuzevermogen

90% of meer

Verplicht ondernemingsvermogen

 

Zolang de Hoge Raad in laatstgenoemde zaak nog niet heeft geoordeeld, zijn de gevolgen onduidelijk. Gebruikt u een auto meer dan 500 km zakelijk, maar minder dan 10%, dan is het nog maar de vraag of u de auto als zakelijk mag aanmerken. Zo niet, dan kan dit u een forse navordering opleveren. Bestaat er twijfel of u 10% zakelijk gebruik kunt aantonen,
houd dan een rittenregistratie bij. Het aantonen van zakelijk gebruik mag ook op andere wijze, maar kunt u dit niet, dan kan de fiscus bij u gaan corrigeren als men van de Hoge Raad gelijk krijgt. 
Woon-werkverkeer wordt voor de inkomstenbelasting als zakelijk aangemerkt. Voor de btw wordt woon-werkverkeer aangemerkt als privé. Ook voor de btw dient u een correctie toe te passen inzake het privégebruik.

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting mag u, indien u de fiets minstens 10% zakelijk gebruikt, deze als ondernemingsvermogen aanmerken (zie de hiervoor gegeven tabel
Regels van de vermogensetikettering). Het woon-werkverkeer wordt ook als zakelijk gezien. Dit geldt niet voor de btw.

Vanaf 2020 wordt voor het privégebruik van de fiets van de zaak jaarlijks 7% van de waarde van de fiets bij de winst geteld, ongeacht het werkelijke privégebruik.

De bijtelling kan niet meer zijn dan de totale kosten van de fiets in het betreffende jaar. Dit betreft de waarde zoals deze in Nederland door de fabrikant of importeur publiekelijk
kenbaar is gemaakt, de zogenaamde ‘consumentenadviesprijs’. Deze waarde kunt u terugvinden op https://www.bijtellingzakelijkefiets.nl

Deze regeling geldt voor alle soorten fietsen, ook voor e-bikes en zelfs voor speed pedelecs! Dit geldt ook voor werknemers, bij hen komt 7% van de waarde bij het loon.

U stelt als werkgever een fiets ter beschikking aan uw personeel. Hoe dan verder?

Als werkgever schaft u een fiets aan die uw eigendom blijft. De werknemer mag er dus alleen gebruik van maken. Zakelijk, voor het woon-werkverkeer, maar ook privé.
De fiets blijft uw eigendom, daarom moet de werknemer de fiets teruggeven als hij deze niet meer voor het woon-werkverkeer gebruikt of als hij bij u uit dienst treedt.

Voor het privégebruik van de fiets geldt een forfaitaire bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs. Net als bij de auto van de zaak, wordt de bijtelling bij het loon
geteld en moet u hierover loonbelasting inhouden. Wat het gebruik van de fiets de werknemer uiteindelijk kost, is mede afhankelijk van de hoogte van zijn loon.

Voorbeeld: U stelt een fiets van € 1.000 ter beschikking. De bijtelling is 7% x € 1.000 = € 70 per jaar.

U kunt ook overwegen om het bedrag van de bijtelling ten laste van de vrije ruimte te laten komen, dan kost de fiets de werknemer helemaal niets.

80% eindheffing als ...  U loopt als werkgever dan wel het risico dat u 80% eindheffing moet betalen (als uw vrije ruimte overschreden wordt).

Houd er rekening mee dat u uw werknemer met een fiets van de zaak geen vergoeding meer kunt geven voor zakelijk gefietste kilometers, waaronder het woon-werkverkeer.
Dat kan alleen voor kilometers die hij fietst op een fiets die zijn eigendom is.

Voor het zakelijk gebruik van de eigen (elektrische)fiets kunt u een werknemer onbelast € 0,19 per kilometer geven. Iemand die bijv. 5 km van de zaak woont, kunt u dus 5 x 2 x € 0,19 = € 1,90 per dag onbelast vergoeden. Gebruikt uw werknemer de fiets 100 dagen per jaar voor het woon-werkverkeer, dan is dit dus € 190 netto.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Leaseauto_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png