Veel gespaard en op zoek naar een goede spaarrekening?

Veel ondernemers kwamen het afgelopen jaar 2020 in de problemen. Anderen konden juist geen geld uitgeven en spaarden juist veel meer. Het depositogarantiestelsel geeft garanties als het bij een bank misgaat. Wat moet u weten?

Elke bank die in Nederland actief wil zijn, moet een vergunning hebben van de Europese Centrale Bank (ECB). Banken met een zetel in Nederland vragen deze vergunning aan bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Als een bank met een dergelijke vergunning failliet gaat, dan garandeert De Nederlandsche Bank tot € 100.000 per rekeninghouder.

Het depositogarantiestelsel geldt voor reguliere bankproducten, zoals betaal- en spaarrekeningen, spaartermijndeposito’s, bankspaarproducten,
lijfrentespaarproducten, enz.

De garantie geldt niet voor beleggingen (wel de beleggersrekening),  beleggingshypotheken, zogenaamde ‘achtergestelde deposito’s’, verzekeringsproducten
(ook lijfrenten), g-rekeningen, enz. 

De garantie geldt ook niet voor de populaire crypto’s, zoals bitcoins.

Staat er tijdelijk meer dan € 100.000 op een rekening, omdat u een pand verkocht heeft, dan is sinds 2015 op dit hogere bedrag drie maanden lang het depositogarantiestelsel
van toepassing. Voor een bouwdepot geldt het stelsel dan weer niet.

Deze regeling is er voor privépersonen, verenigingen, stichtingen, eenmanszaken en ondernemingen. Heeft u een en-of rekening, dan geldt er een maximum van € 100.000 per persoon. Beide personen kunnen dan aanspraak maken op € 100.000. Ook kinderen met een spaarrekening komen hiervoor in aanmerking. Maar als een ouder mederekeninghouder is, dan gaat men ervan uit dat de helft van het spaartegoed van de ouder is.

Voor de traditionele banken in Nederland zal het allemaal niet zo’n vaart lopen. Maar waarom grote risico’s lopen? Wellicht herinnert u zich de problemen nog met Icesave in 2008 (de bank uit IJsland die zich hier vestigde en al snel failliet ging) en de Nederlandse DSB Bank in 2009.

Vooral nu de rente laag is en soms zelfs negatief is, gaan veel mensen op zoek naar alternatieven. Voor banken als Bigbank, Advenzia Bank en Openbank gelden de garanties van het land van toezicht waar ze gevestigd zijn (Estland, Luxemburg en Spanje). Check altijd of de bank van uw keuze onder een garantiestelsel valt en of het onder het Nederlandse depositogarantiestelsel valt ( https://www.dnb.nl/openbaar-register/register-nederlandse-depositogarantie ). Er zijn banken met meerdere handelsnamen, maar met slechts één vergunning, bijv. Aegon Bank en Knab. Dit wordt voor het garantiestelsel als één bank gezien.

Heeft u een zakelijke rekening en een privérekening bij dezelfde bank, dan worden beide tegoeden voor het garantiestelsel bij elkaar opgeteld. Heeft u meer dan € 100.000,
dan is het dus sowieso slim om dit over meerdere banken te verdelen.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Spaarrekening_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png