Uw pensioen en de invloed op uw hypotheek

Wanneer u een hypotheek afsluit, is het belangrijk dat u de hypotheeklasten ook na uw pensioen goed kunt betalen. Misschien maakt u zich daar zelf nog geen zorgen over, maar hoe kijkt een hypotheekverstrekker naar uw pensioeninkomen?

Als u een hypotheek afsluit, is het belangrijk dat deze hypotheek ook betaalbaar is met uw pensioeninkomen. U wilt immers niet in de problemen komen met de betaling van uw hypotheeklasten op uw pensioenleeftijd. Uiteraard wilt u voorkomen dat u uw woning moet verkopen omdat de maandlasten niet meer betaalbaar zijn door uw lagere pensioeninkomen.

Echter wanneer u een hypotheek aanvraag op het moment dat u tien jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd zit, gaat de hypotheekverstrekker ook kijken naar de hoogte van uw toekomstige pensioeninkomen. De hypotheek moet dan haalbaar zijn op uw huidige inkomen, maar ook op uw toekomstige pensioeninkomen. Dit geldt als u een nieuwe hypotheek aanvraagt, maar soms ook als u een bestaande hypotheek oversluit.

Stel, u vraagt een hypotheek aan voor een verbouwing, de aankoop van een woning of u wilt uw bestaande hypotheek oversluiten naar een andere hypotheekverstrekker. De hypotheekverstrekker (vaak zal dit de bank zijn) toetst dan of u voldoet aan de voorwaarden om deze financiering te krijgen.

U levert documenten aan zodat de hypotheekverstrekker kan beoordelen of uw inkomen toereikend is om de hypotheek te krijgen. Als u binnen tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, moet u niet alleen aantonen wat uw inkomen op dit moment is, maar ook wat uw pensioeninkomen zal zijn.

Het pensioeninkomen kan onder andere bewezen worden met een samenvatting in pdf van https://www.mijnpensioenoverzicht.nl . Hierin staan alle pensioenen die zijn of worden opgebouwd.

Met deze informatie toetst de hypotheekverstrekker of de hypotheek ook betaalbaar is met het pensioeninkomen. In de toetsing met de Gedragscode Hypothecaire Financiering staat een toegestane financieringslast die voor het inkomen en het pensioeninkomen geld. De hypotheekverstrekker toetst of de maandlasten van de nieuwe hypotheek niet meer zijn dan deze toegestane financieringslast.

Als uw inkomen op de AOW-gerechtigde leeftijd (veel) lager is dan uw huidige inkomen, dan kan het zijn dat u op dit huidige inkomen een hypotheekbedrag kunt lenen, maar dat u deze lasten niet meer kunt dragen met uw pensioeninkomen. Hypotheekverstrekkers verplichten u dan om een deel van de hypotheek af te lossen voor uw pensioendatum, waardoor de maandelijkse hypotheeklasten bij uw AOW en pensioeninkomen passen. 

Door deze verplichte aflossing in korte tijd stijgen de maandlasten tot de pensioendatum. Hierdoor kan de leencapaciteit lager zijn.

Een aantal hypotheekverstrekkers heeft een speciale seniorenregeling waarbij uw hypotheekaanvraag bij een leeftijd vanaf tien jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd op een ander manier beoordeeld wordt, de zogenaamde ‘werkelijke lasten toets’. Er wordt dan gekeken wat u daadwerkelijk aan hypotheeklasten gaat betalen in plaats van de standaard toetsing.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Invloed_pensioen_op_hypotheek_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png