De actuele bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) ontwikkelingen

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) biedt ondernemers flinke belastingvoordelen bij het erven of schenken van aandelen van een vennootschap. In dit artikel leggen we uit hoe de BOR in elkaar zit en blikken we vooruit op de toekomst van deze fiscale faciliteit die cruciaal is voor Nederlandse familiebedrijven. Het goede nieuws: in 2024 is de vrijstelling met ruim een ton verhoogd.

In het kort

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) biedt ondernemers belastingvoordelen bij het overdragen van aandelen aan opvolgers. Deze regeling voorkomt dat erfbelasting of schenkbelasting moet worden betaald bij overdracht van familiebedrijven.

Voorwaarden voor gebruik van de BOR omvatten een actieve, materiële onderneming en een minimale eigendomstermijn.

In 2024 is de vrijstelling van de BOR verhoogd naar € 1.325.253.

Wat is de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)?

Als een ondernemer aandelen van zijn bedrijf overdraagt – bijvoorbeeld door ze te schenken of als hij of zij overlijdt – moet er normaal gesproken erfbelasting of schenkbelasting betaald worden over de waarde van die aandelen.

Maar voor familiebedrijven bestaan er speciale regelingen. Als een opvolger het bedrijf voortzet, kan hij of zij vrijstelling van verschuldigde belasting krijgen. Bijvoorbeeld als iemand het familiebedrijf overneemt van zijn ouders. Deze regeling heet de bedrijfsopvolgingsregeling.

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is opgezet om te zorgen dat vooral familiebedrijven soepel kunnen blijven draaien als ze van eigenaar wisselen. Wanneer je je bedrijf doorgeeft via een schenking of erfenis, dan kunnen de kosten door schenk- of erfbelasting hoog oplopen. Dankzij de BOR kunnen ondernemersfamilies flink besparen op deze belastingen. Zo blijft de overdracht van het bedrijf financieel haalbaar en wordt de toekomst van familiebedrijven veiliggesteld.

Doorschuifregeling (DSR)

Naast de bedrijfsopvolgingsregeling voor erfbelasting of schenkbelasting is er de doorschuifregeling (DSR) voor inkomstenbelasting. Hiermee kun je een onderneming geruisloos overdragen aan iemand anders. Je hoeft dankzij deze regeling geen stakingswinst – het verschil tussen de boekwaarde en uiteindelijke overnamesom – af te dragen. In dit artikel ligt de focus op de bedrijfsopvolgingsregeling.

Wanneer mag je gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling?
Het bedrijf moet een actieve, materiële onderneming zijn. Als het alleen om beleggingen gaat, is de bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing. Ook voor zogenaamde pensioen-bv’s geldt de regeling niet.

Daarnaast moet de vorige eigenaar minstens vijf jaar eigenaar zijn geweest van het bedrijf. Is de eigenaar overleden? Dan geldt een termijn van één jaar. De onderneming mag ook niet stoppen vlak na de overname. De nieuwe eigenaar moet minstens vijf jaar doorgaan met de activiteiten van het bedrijf. Heb je aandelen in een bedrijf gekregen? Dan moet je minstens vijf jaar eigenaar blijven van die aandelen.

Best een hoop regels dus. Voor de exacte voorwaarden en regels, check de website van de Belastingdienst. Let op: als je niet aan de voorwaarden voldoet, kan de vrijstelling worden teruggedraaid en moet er alsnog belasting betaald worden.

Bedragen bedrijfsopvolgingsregeling in 2023 en 2024?

Bij de berekening voor de BOR gaat de Belastingdienst uit van de ‘waarde going concern’. Simpel gezegd is dat het ondernemingsvermogen – de waarde van alle bezittingen met aftrek van schulden – inclusief de goodwill die voor overdracht in aanmerking komt.

De wet vermeldt dat in 2023 voor een goingconcernwaarde tot € 1.205.871 een 100 procent vrijstelling geldt. Is de waarde hoger dan dit bedrag? Dan geldt daarboven 83 procent vrijstelling.

Een snelle rekensom: stel dat de goingconcernwaardevan je bedrijf € 1.400.445 is. Dan geldt voor € 1.205.871 een 100 procent vrijstelling. Voor het resterende bedrag – in dit voorbeeld € 194.574 – geldt een vrijstelling van 83 procent voor erfbelasting of schenkbelasting.

Bedrag vrijstelling BOR in 2024 flink omhoog

Een familiebedrijf overnemen, erven of geschonken krijgen, pakt financieel in 2024 waarschijnlijk beter uit dan in 2023. Door een hogere vrijstelling betaal je minder belasting. Vorig jaar was de vrijstelling € 1.205.871 en voor 2024 is dit verhoogd naar
€ 1.325.253.

De BOR geldt in 2024 niet meer voor onroerende zaken die ondernemers aan derden verhuren, zoals bedrijfspanden, huizen en akkers.

Hoe maak je gebruik van de bedrijfsopvolgingsregeling?

Is in jouw familie de eigenaar van een onderneming overleden? Dan kan het aantrekkelijk zijn om in de aangifte erfbelasting (voorheen successierecht) een beroep te doen op de BOR. De erfbelasting die je eventueel nog verschuldigd bent, hoeft pas na tien jaar (met rente) te worden betaald.

Je doet aangifte schenkbelasting of aangifte erfbelasting en vermeldt dat je de vrijstelling wilt. Vul de gegevens en de waarde van de onderneming in. Let op: je moet bij de aangifte schenk- of erfbelasting uitdrukkelijk om de toepassing van de BOR vragen.

Ondernemers hebben over het algemeen een testament dat de verdeling van hun nalatenschap bepaalt. Bij de toepassing van de BOR wordt gekeken naar wat hierin over eventuele aandelen gezegd wordt. Als bijvoorbeeld de aandelen van de bv naar één van de kinderen gaan, krijgt dat kind wellicht relatief meer dan de andere kinderen. Dat heet overbedeling.

De andere kinderen krijgen in dat geval een overbedelingsvordering die niet onder de bedrijfsopvolgingsregeling valt. Het kind met de overbedelingsschuld heeft wel recht op de BOR. De vrijstelling is van toepassing op de waarde van de aandelen minus de overbedelingsschuld.

Tip: zorg ervoor dat je erfgenamen op de hoogte zijn van de BOR en de mogelijke fiscale gevolgen voor hen.

Meer informatie

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Kijk op mnadviseurs.nl en/of neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

MN_BOR_update_FB.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png