Bereidstellingsprovisie, niet onnodig betalen

Stop met “sponsoring” aan de bank!

Bij de meeste banken betalen bedrijven ook voor kredieten die ze niet volledig opnemen. Geen rente, maar provisie. 

Betalen voor het beschikbaar of bereidstellen van (rekening-courant)krediet is heel gebruikelijk (zeker bij de bekende handelsbanken).

Veel bedrijven hebben een rekening-courantkrediet. Bij aanvraag wordt een kredietlimiet overeengekomen. Dat is het maximumbedrag dat uw bedrijf van de bank mág lenen. Met nadruk op ‘mág lenen’, omdat veel collega’s niet meer ‘rood staan’ dan nodig is. En dat is vaak minder dan de limiet. 

U heeft uw krediet eigenlijk niet nodig op het moment dat het wordt verleend. Het dient om u in de toekomst aanvullend financieringsruimte te geven die u dan kunt benutten als dat wél nodig is. Omdat uw bedrijf (tegelijk met een aantal andere bedrijven met een kredietlimiet) wel over het krediet kunnen beschikken, moet de bank ervoor zorgen dat zij voldoende middelen beschikbaar heeft voor als iedereen van hun kredietfaciliteit gebruik wil maken.

De bank trekt middelen aan die zij niet direct uitleent. Zij houdt die middelen gereed. Dat kost de bank geld. De klant betaalt geen debetrente als hij geen gebruik maakt van de kredietfaciliteit, dus geen geld leent. Daarom rekenen de meeste banken kosten door aan de klant, in de vorm van een bereidstellings- of beschikbaarheidsprovisie.

U betaalt ook bereidstellingsprovisie over het niet opgenomen deel van uw krediet. Afhankelijk van uw risicoprofiel is dat meestal maximaal 1,5% per jaar.

Maak een liquiditeitsprognose om te bepalen of u wel zo veel kredietruimte nodig heeft. En pas uw werkelijke kredietlimiet daarop aan.

Van veel ongebruikte kredietruimte kunt u nog meer last hebben als u een nieuw krediet aanvraagt. Ook het ongebruikte deel telt namelijk mee bij de berekening van het totale bedrag dat u kunt lenen.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Slogan_witte_letters.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png