Verhuur van onroerende zaken, Haagse hot topic!

Het blijft de gemoederen bezig houden in Den Haag. De verhuur van woningen welke worden gehouden als belegging. Belastingheffing via Box 1 of Box 3? Inmiddels zijn er meters jurisprudentie ontstaan over dit vraagstuk. Hoofdconclusie is en blijft: Indien er sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer dan heffing via Box 1. Indien daar geen sprake van is dan verloopt de heffing in beginsel via Box 3. De Staatssecretaris van Financiën heeft op 12 maart jongstleden hieromtrent weer vragen beantwoord in de Tweede Kamer. Het ging met name over de eventuele onevenwichtigheid in de behandeling van een woning in Box 3. Belastingheffing over verhuur van onroerende zaken binnen ons belastingstelsel is momenteel onderdeel van een onderzoek tot verbetering van ons belastingstelsel. Op de uitkomsten van dat onderzoek wil de Staatssecretaris vooralsnog niet vooruitlopen. Bepaalde politieke partijen hebben al geopperd: meer dan drie onroerende zaken in de verhuur, dan de gehele portefeuille naar Box 1. Ons inziens past dit evenwel niet in de huidige bronnen- en boxenstructuur. Hiervoor zou een drastische stelselwijziging dienen plaats te vinden binnen de belastingwetgeving. 

Resumé blijft het wel oppassen geblazen wanneer u onroerende zaken in de verhuur heeft. Box 3 is géén garantie! 

MN adviseurs & accountants volgen de Haagse ontwikkelingen op de voet. Meer weten over uw fiscale optimalisaties, inkomens- en vermogensplanning m.b.t. onder andere uw vastgoedportefeuille?

Neem gerust contact met ons op: +31 85 040 1120 of info@mnadviseurs.nl.

Binnenhof.gif

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png