UBO-register, 1 januari 2020 is het zover!

Heet van de naald!

Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking. 
UBO (ultimate beneficial owner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende. 
Ondernemingen en rechtspersonen zijn in 2020 verplicht om hun (in)directe 
eigenaren te registreren. Een deel van deze persoonsgegevens zoals de naam 
en het economisch belang van de UBO wordt via het register openbaar. 
Het wetsvoorstel om het UBO-register te implementeren is gisteren (4 april 2019)
ingediend bij de Tweede Kamer. Heet van de naald aldus!

Het register waarin de UBO-informatie wordt opgenomen, zal onderdeel worden 
van het handelsregister en daarmee onder beheer vallen van de Kamer van Koophandel. Een deel van de UBO-informatie zal openbaar toegankelijk zijn. Voor bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de UBO’s zijn waarborgen opgesteld.

Kom tijdig in actie om te gaan voldoen aan deze verplichtingen!

Meer weten? Neem gerust contact op met MN adviseurs & accountants onder 
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Register.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png