Vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen?

Sommige zaken kunt u belastingvrij aan uw personeel vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen.

Maar wat is het verschil? En wanneer moet u iets onderbrengen in de werkkostenregeling? Hoe zit dat precies?

Als werkgever kunt u tal van zaken belastingvrij aan uw personeel vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Soms is belastingvrij ter beschikking stellen wel mogelijk, maar belastingvrij vergoeden weer niet. Maar wat is het verschil? En als belastingvrij vergoeden niet kan, kan het dan wel belastingvrij via de werkkostenregeling?

Vergoeden wil zeggen dat u de aankoopsom van iets aan uw werknemer betaalt. De werknemer is dan ook de juridisch eigenaar van hetgeen is aangeschaft.
Denk bijvoorbeeld aan een overall die een van de werknemers van uw schildersbedrijf heeft gekocht en waarvan u de factuur vergoedt.

Verstrekken wil zeggen dat u iets koopt en dit aan uw werknemer geeft. De werknemer wordt daarmee ook de juridisch eigenaar van het artikel. Denk weer aan de overall die u voor de werknemer van uw schildersbedrijf koopt en aan hem geeft.

Als u een artikel ter beschikking stelt, koopt u het en mag de werknemer het gebruiken. U bent en blijft de eigenaar van het artikel. Ook nu kan dit bijvoorbeeld een overall zijn die u voor een van uw schilders koopt. Als de werknemer niet meer bij u in dienst is, moet hij het ter beschikking gestelde aan u teruggeven of de restwaarde aan u betalen, anders is het belast als loon.

Fiscaal is het belangrijk met de hiervoor genoemde verschillen rekening te houden, want het kan betekenen dat iets de ene keer belast is en de andere keer niet. Om bij het voorbeeld van de overall te blijven, deze is alleen onbelast als u deze ter beschikking stelt. De overall die u vergoedt of verstrekt, is dus wel belast. U kunt belastingheffing bij de werknemer dan voorkomen door de overall onder te brengen in de werkkostenregeling. De overall is voor de werknemer dan onbelast en u moet alleen belasting betalen als u in het jaar meer zaken vergoedt, verstrekt en ter beschikking stelt dan de omvang van uw vrije ruimte. Deze bedraagt in 2021 3% over de eerste € 400.000 van uw loonsom en 1,18% over het meerdere. Bij een auto geldt dat overigens niet.

Naast het feit dat van belang is of u iets vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, gelden er vaak extra voorwaarden. Alleen als hieraan voldaan wordt, is iets onbelast.
Zo mag u bijvoorbeeld uw personeel producten uit uw eigen bedrijf met korting leveren, maar dit is alleen onbelast als de korting maximaal 20% is met een maximum van
€ 500 aan korting per werknemer per jaar. Boven deze maxima moet er belasting betaald worden of u kunt het meerdere onderbrengen in de werkkostenregeling.

Een handig overzicht treft u aan in het Handboek Loonheffingen 2021. Als u op onderwerp zoekt, ziet u bijvoorbeeld dat de onlangs ingevoerde fietsregeling alleen geldt als u een fiets ter beschikking stelt en dat in dat geval bij de werknemer 7% van de waarde van de fiets als loon wordt aangemerkt waarover hij belasting moet betalen.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Werkkostenregeling_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png