Meer vrije ruimte werkkostenregeling niet altijd voorkeur?

Dit jaar is de vrije ruimte in de werkkostenregeling vanwege de coronacrisis verhoogd. Dit maakt de concernregeling binnen deze regeling echter een stuk minder interessant.
Hoe komt dat en wat betekent dat voor uw bedrijf?

Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet besloten om de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) alleen voor dit jaar te vergroten. De vrije ruimte bedraagt in 2020 3% in plaats van 1,7% van de loonsom tot € 400.000 van uw bedrijf en 1,2% over het meerdere van de loonsom. Per saldo is dat dus maximaal (3% -/- 1,7% = 1,3%) x € 400.000 = € 5.200 meer.

Deze grotere vrije ruimte maakt het gebruik van de zogenaamde ‘concernregeling’ echter een stuk minder interessant. Hoe komt dat?

Via de WKR kunt u onbelast allerlei zaken aan uw personeel vergoeden of verstrekken, zoals een kerstpakket. Iedere werkgever kan daarbij gebruik maken van de vrije ruimte.
Schiet u in een jaar over de grens van de vrije ruimte heen, dan betaalt u als werkgever 80% belasting via een eindheffing.

Heeft u echter meerdere BV’s, dan mag u desgewenst gebruikmaken van de zogenaamde ‘concernregeling’.

Als u meerdere BV’s heeft, mag u onder voorwaarden gebruikmaken van de concernregeling. Dit betekent dat u alle vergoedingen en verstrekkingen van alle BV’s bij elkaar mag tellen en alleen 80% eindheffing betaalt als het concern over zijn vrije ruimte heen schiet. Dit is voordelig als binnen een of meer BV’s niet de gehele vrije ruimte wordt benut.

Deze vrije ruimte kan dan namelijk door een van de andere BV’s worden benut, zoals blijkt uit het hiernavolgende voorbeeld.

  BV A BV B BV C Concern
Loonsom € 400.000 € 500.000 € 800.000 € 1.700.000
Vrije ruimte € 12.000 € 13.200 € 16.800 € 27.600
Vergoedingen € 2.000 € 5.000 € 30.000 € 37.000
Belasting € 0 € 0 € 10.560 € 7.520

 

In dit voorbeeld betaalt het concern van de drie BV’s € 7.520 aan belasting, terwijl zonder de concernregeling € 10.560 wordt betaald.
Een voordeel van € 3.040 dus.

Onder de concernregeling mag het concern van de drie BV’s slechts éénmaal gebruikmaken van de verhoogde vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de loonsom. 
Daarom kan het voordeel van de concernregeling dit jaar eerder omslaan in een nadeel, zoals blijkt uit het hiernavolgende voorbeeld.

  BV A BV B BV C Concern
Loonsom € 400.000 € 500.000 € 800.000 € 1.700.000
Vrije ruimte € 12.000 € 13.200 € 16.800 € 27.600
Vergoedingen € 5.000 € 12.000 € 20.000 € 37.000
Belasting € 0 € 0 € 2.560 € 7.520


Via de concernregeling kunt u de vrije ruimte in de WKR van uw BV’s beter benutten, maar heeft u te maken met het nadeel dat de vrije ruimte voor het concern als geheel moet worden berekend. 
De extra vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de loonsom geniet u dus ook maar eenmaal. Houd hier rekening mee bij het beantwoorden van de vraag of het voordelig is om de concernregeling toe te passen. 

Gelukkig is de concernregeling niet verplicht en hoeft u pas na 2020 te beslissen of u deze toepast. Doe dit dus niet als u hierdoor per saldo als concern meer eindheffing betaalt dan opgeteld de eindheffingen van iedere BV apart.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder:
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Werkkostenregeling_FB_Link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png