Temperatuur meten in coronatijd: wat zijn nu de regels?

Organisaties vragen zich af of zij de temperatuur van werknemers en/of klanten mogen meten in verband met het coronavirus.
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft nieuwe informatie over dit thema gepubliceerd.

Sommige organisaties meten bij een toegangscontrole de lichaamstemperatuur van werknemers en eventuele bezoekers. Wie een afwijkende temperatuur heeft, mag niet naar binnen. Temperaturen is echter niet zomaar toegestaan. Vaak verwerkt de organisatie hierbij medische gegevens en dat is in principe verboden onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er is sprake van een verwerking als de organisatie iets doet met de meting. Denk aan registratie of het doorgeven van de informatie om een deur of poortje te openen.

De AVG is niet van toepassing als de werknemer zelf zijn temperatuur opneemt, of als de meting niet wordt geregistreerd of terechtkomt in een geautomatiseerd systeem. De Autoriteit Persoonsgegevens kan hier dan niet tegen optreden. Toch is het ook bij een meting zonder gegevensverwerking mogelijk dat wettelijke rechten in het geding zijn. Zo kan het voorkomen dat een werknemer na de meting niet naar binnen mag en dat achter hem wachtende collega’s daaruit hun conclusies trekken over zijn gezondheid. Hoewel de AVG dan niet geldt, vormt dit mogelijk een onrechtmatige inbreuk op grondrechten, zoals ‘de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ en ‘de integriteit van het lichaam’.

Naast privacyregels speelt bij temperaturen de arbowetgeving een grote rol. Om veiligheidsredenen kan de werkgever besluiten de metingen door te zetten, met instemming van de ondernemingsraad (indien van toeassing). Als de werkgever dan medische gegevens verwerkt, loopt hij het risico op een hoge boete van de
privacytoezichthouder. Of werknemers toestemming voor de meting hebben gegeven, is vanwege de afhankelijkheidsrelatie met de werkgever niet relevant. Verder moet een organisatie zich realiseren dat de meting voor schijnzekerheid kan zorgen. Niet iedereen die besmet is met het coronavirus, kampt met verhoging. En een temperatuurverhoging wil niet per se zeggen dat iemand iets onder de leden heeft.

Anderzijds kan de werkgever met de temperatuurmetingen het risico op coronabesmettingen wel verkleinen.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Temperatuur_meten_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png