Meeste fiscale voorstellen niet controversieel

Het gros van de voorliggende fiscale wetsvoorstellen vindt de vaste commissie financiën niet controversieel. Alleen het voorstel over ‘betalen naar gebruik’ voor de auto zal niet meer in behandeling worden genomen. Komende periode stemt de commissie over onderdelen uit het Belastingplan 2024.

Op 6 september vergaderde de vaste commissie van Financiën over de diverse fiscale beleidsvoorstellen. Met een gunstige uitslag voor Van Rij: van de 36 agendapunten werden er maar twee controversieel verklaard. Dit betekent dat het gros van de voorstellen en wijzigingen nog in deze zittingstermijn van de Tweede Kamer worden behandeld. Het gaat onder meer om:

  • Pakket Belastingplan 2024 (dit pakket wordt op Prinsjesdag aangeboden en bevat onder meer de aangekondigde wijzigingen in de bedrijfsopvolgings- en doorschuifregeling (BOR/DSR);
  • Fiscale verzamelwet 2024 (met onder meer maatregelen voor de afkoop van lijfrente bij arbeidsongeschiktheid en aanpassing van de giftenaftrek en de ANBI-regeling);
  • Wet minimumbelasting 2024;
  • Wetsvoorstel vastgoedaandelentransacties;
  • Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met een aanpassing van de aanvullende regeling voor antiek, kunst- en verzamelvoorwerpen, en in verband met aanpassingen voor de heffing van omzetbelasting bij bepaalde virtueel verrichte diensten.
  • Ook een aantal initiatiefwetsvoorstellen (Initiatiefvoorstel voor het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief, Wetsvoorstel Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting) werd door de commissie niet controversieel geacht.

Alleen het voorstel om automobilisten vanaf 2030 te laten betalen voor gebruik haalde het niet. Dit zal door de nieuwe Kamer moeten worden opgepakt. Ook een wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme werd controversieel verklaard. Het gaat daarbij om wijziging van de wet in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf € 3.000 en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie. In dat kader is ook de brief van de regering over de voortgang van de beleidsagenda aanpak witwassen controversieel verklaard.

Volgende week stemt de commissie over de twaalf wetsvoorstellen waar Van Rij eind augustus extra aandacht voor vroeg.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Kijk op mnadviseurs.nl en/of neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Gemeentelijke_belastingen_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png