Auto privé of op de zaak?

Pas op met het wijzigen van uw keuze!

Als u de auto zowel zakelijk als privé gebruikt, kunt u kiezen of u deze al dan niet op de balans zet. Die keuze heeft vergaande gevolgen en kunt u niet zomaar wijzigen, zo besliste de rechter onlangs. Waar moet u dan op letten?

Een auto die u zowel zakelijk als privé gebruikt, hoort fiscaal tot het zogenaamde keuzevermogen. U mag dan zelf kiezen of u de auto als ondernemingsvermogen aanmerkt of als privévermogen. Dit heeft vergaande fiscale gevolgen. Die keuze mag u bovendien maar in enkele bijzondere gevallen wijzigen, dus u zit er in principe voor meerdere jaren aan vast.

Ook moet u bij het veranderen van uw keuze rekening houden met het feit dat de bewijslast bij u ligt. Een en ander blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2019:3984) . 

Wat speelde er?

In deze zaak ging het om een auto die zakelijk en privé gebruikt werd. De auto werd eind mei van het betreffende jaar gekocht en in eerste instantie als zakelijk aangemerkt. In december van hetzelfde jaar bracht men de auto over naar privé, omdat deze naar eigen zeggen niet meer zakelijk gebruikt werd. Daarbij werd een boekverlies van € 16.700 gerealiseerd en ten laste van de winst gebracht. De auto werd in maart van het jaar daarna alweer ingeruild voor een nieuwe. Deze nieuwe auto werd weer als ondernemingsvermogen aangemerkt.

De inspecteur ging niet akkoord met het boekverlies dat samenhing met het naar privé overbrengen van de eerste auto. Volgens de inspecteur was er niet bewezen dat de auto vanaf december niet meer zakelijk werd gebruikt. Daarom kon de keuze niet meer worden herzien en moest de auto tot het ondernemingsvermogen blijven behoren.

Als een bedrijfsmiddel dat als keuzevermogen kan worden aangemerkt eerst tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend en daarna tot het privévermogen, moet er sprake zijn van een bijzondere omstandigheid. Hetzelfde geldt andersom. Het vanaf een bepaald moment niet meer zakelijk gebruiken van een bedrijfsmiddel, is een voorbeeld van een bijzondere omstandigheid en reden om uw keuze te wijzigen. Ook een wijziging van wetgeving of een rechterlijke uitspraak kunnen een bijzondere omstandigheid zijn waardoor u uw keuze kunt wijzigen. Dan is in ieder geval vereist dat u, was de wet niet gewijzigd of was er geen rechterlijke uitspraak geweest, een andere keuze had gemaakt met betrekking tot dit bedrijfsmiddel.

Het hof was van mening dat de belastingplichtige onvoldoende aannemelijk had gemaakt dat de auto niet meer zakelijk werd gebruikt. Er was geen kilometeradministratie 
en een zelf afgelegde notariële verklaring had weinig waarde. Dat werknemers verklaarden dat in de betreffende periode hun leaseauto gebruikt werd voor zakelijke ritten, sloot volgens het hof niet uit dat ook de betreffende auto nog zakelijk gebruikt werd. Dat de nieuwe auto weer als bedrijfsvermogen werd aangemerkt, werkte ook niet in 
het voordeel van de belastingplichtige. Het boekverlies werd dan ook niet geaccepteerd.

Het aanmerken van een auto of ander keuzevermogen als ondernemings- danwel privévermogen, heeft grote fiscale gevolgen. Op die keuze kunt u niet zomaar terugkomen, zoals blijkt uit dit arrest. 

Houd dus bij aankoop van deze bedrijfsmiddelen rekening met de gevolgen voor de langere termijn.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Lease_auto.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png