Is omzetting naar een BV nu wel of niet aantrekkelijk?

Veel ondernemers vragen zich op dit moment af of ze moeten overstappen naar een BV. Het antwoord op deze vraag is helaas niet eensluidend. U zult moeten bekijken hoe dit uitpakt in uw situatie. In dit artikel geven wij u enkele richtlijnen.

Welke rechtsvorm is fiscaal het voordeligst voor u?

Niet alleen ondernemers in de inkomstenbelasting (IB) kregen in 2022 slecht nieuws (afschaffing fiscale oudedagsreserve, snellere verlaging zelfstandigenaftrek), maar ook BV-ondernemers/directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) zullen niet erg gelukkig zijn geworden. Zij werden geconfronteerd met een hogere vennootschapsbelasting, een hoger box 2-tarief en de afschaffing van de 25%-marge (de zogeheten ‘doelmatigheidsmarge’) voor het dga-loon.

Als IB-ondernemer hakt de afschaffing van de fiscale oudedagsreserve (FOR) en bijna volledige uitfasering van de zelfstandigenaftrek er bij u natuurlijk ook flink in. Normaliter zou de omzetting van uw onderneming naar een BV dan een aantrekkelijk alternatief zijn, maar ook daar vallen fiscaal nu klappen. Wat is nu wijsheid?

Allereerst is het goed om te beseffen dat u sowieso een behoorlijke winst moet maken, wil de overgang naar een BV-structuur überhaupt aantrekkelijk zijn. Bij winsten tot € 75.000 per jaar is het fiscaal aantrekkelijker om te blijven ondernemen middels uw eenmanszaak of Vof. U kunt de fiscale druk dan wellicht nog wat drukken door het jaarlijks afstorten van lijfrenten (als compensatie voor de FOR).

De ondernemer met winsten van meer dan € 150.000 zit in de regel het beste in een BV-structuur. Voorwaarde is dan wel dat u niet een te groot deel van deze winst als loon uit de BV moet halen. Oorzaken hiervan kunnen de flinke privébestedingen of een hoog verplicht dga-loon zijn. De afschaffing van de doelmatigheidsmarge werkt hier dus niet mee.

Zit u in de tussengroep (€ 75.000 - € 150.000), dan zal uw keus minder makkelijk te maken zijn. Wij adviseren u uw keus dan te laten bepalen door twee factoren:

  • Hoeveel dga-loon in aanmerking nemen?
  • Hoelang de heffing in box 2 uitstellen?

Als dga moet uw loon minimaal gelijk zijn aan dat van een vergelijkbare werknemer zonder aandelenbelang met een minimum van € 51.000. Voorheen mocht daarop nog de doelmatigheidsmarge van 25% worden toegepast, maar deze is vanaf 2023 vervallen. Dit betekent dat het niet eenvoudig is een relatief laag loon in aanmerking te nemen. Hoe lager het loon, des te groter is het fiscale voordeel van de BV-structuur.

Verder heeft een BV-structuur als voordeel dat u de box 2-heffing over de overwinst (winst na uw loon en de vennootschapsbelasting) lang kunt uitstellen. Als u nog jong bent, is dit uitstel misschien wel 25 jaar mogelijk, maar als u over vijf jaar pensioneert of denkt de overwinsten over enkele jaren te moeten uitbetalen voor andere doelen, dan is dit voordeel een stuk kleiner. Hoe langer het box 2-uitstel, des te groter is het fiscale voordeel van de BV-structuur.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Kijk op mnadviseurs.nl en/of neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Holding_BV_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png