Contante giften sinds 01.01.2021 niet meer aftrekbaar

Giften zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. In de vennootschapsbelasting zit een vergelijkbare bepaling voor BV’s. Sinds 1 januari 2021 tellen contante giften niet meer mee voor deze aftrekpost.

Een gift is fiscaal aftrekbaar als deze uit vrijgevigheid wordt gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of aan een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Op de website van de Belastingdienst kunt u alle erkende instellingen vinden. Controleer bij twijfel hier of uw gift fiscaal aftrekbaar is.

In de inkomstenbelasting geldt een drempel voor de giftenaftrek van 1% van het verzamelinkomen (met een minimum van € 60). Er geldt ook een plafond voor de aftrek, namelijk 10% van het verzamelinkomen.

Als u kiest voor een periodieke gift van minimaal vijf jaar, dan hoeft u voor deze gift geen rekening te houden met de genoemde drempel en het plafond.

Giften zijn, net als veel andere aftrekposten, niet meer aftrekbaar tegen het toptarief. In 2021 is het maximale aftrektarief 43% in plaats van 49,5%.

Giften door de BV:
Ook in de vennootschapsbelasting zijn giften aftrekbaar. Dit geldt ook als de reden voor de gift vanuit de persoonlijke overweging van de dga komt. In de vennootschapsbelasting geldt er geen drempel. Er geldt wel een plafond van 50% van de winst met een maximum van € 100.000. Door het ontbreken van een drempel en het dalende maximale aftrektarief in de inkomstenbelasting, kan het aantrekkelijk zijn om giften door de BV te laten doen. Door het plafond van 50% van de winst is er in een verliesjaar geen ruimte voor giftenaftrek.

Naast de normale ANBI zijn er ook culturele ANBI’s. Giften aan deze instellingen leveren een extra aftrek van 25% op in de inkomstenbelasting en 50% in de vennootschapsbelasting. Deze verhoging is wel gemaximeerd. In de inkomstenbelasting gaat de verhoging over maximaal € 1.250 en in de vennootschapsbelasting over maximaal € 2.500.

Tot en met 2020 mogen contante giften ook meegeteld worden. Wel moeten deze giften schriftelijk onderbouwd worden. Dit kan bijv. met een kwitantie die de ontvangende ANBI uitschrijft.

De Belastingdienst heeft de afgelopen jaren meerdere fraudegevallen gehad met deze kwitanties. Vandaar dat vanaf 01.01.2021 contante giften niet meer in aftrek worden toegelaten.

Gift of sponsoring?
Veel ondernemers ondersteunen lokale (sport)verenigingen en stichtingen. Niet al deze instellingen zullen de erkende status hebben bij de Belastingdienst om voor giftenaftrek in aanmerking te komen. Als er echter sprake is van sponsoring, zijn de kosten altijd aftrekbaar. Bij sponsoring is er sprake van een tegenprestatie. Vaak bestaat deze tegenprestatie uit reclame of naamsbekendheid. Giften komen niet veel voor bij ondernemers, vaak is er wel enige vorm van tegenprestatie te onderkennen en zijn daardoor de kosten onbeperkt aftrekbaar.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Giften_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png