Gewijzigde of nieuwe arbeidsovereenkomst?

Uw werknemer heeft aangegeven minder uren te willen werken. U heeft daarmee ingestemd. Is het nodig om een nieuwe arbeidsovereenkomst op te stellen of is een aanhangsel met wijzigingen van de huidige arbeidsovereenkomst voldoende?

Na het sluiten van een arbeidsovereenkomst kunnen er meerdere aanleidingen zijn om een arbeidsovereenkomst te wijzigen of aan te vullen.
Het kan voorkomen dat de wijzigingen dusdanig zijn dat er geen sprake is van een wijziging van de arbeidsovereenkomst, maar van een nieuwe arbeidsovereenkomst.

Nieuwe arbeidsovereenkomst
In welke gevallen is er sprake van een nieuwe arbeidsovereenkomst?

  1. Er is sprake van een nieuwe arbeidsovereenkomst als het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, is verlengd.
  2. Ook is er sprake van een nieuwe arbeidsovereenkomst als de vorige arbeidsovereenkomst is beëindigd door het verstrijken van de tijd waarvoor deze is aangegaan of op een andere wijze, zoals een beëindigingsovereenkomst, opzegging of ontbinding.
  3. Uiteraard is er ook sprake van een nieuwe arbeidsovereenkomst als werknemer en werkgever de bedoeling hebben om een nieuwe arbeidsovereenkomst overeen te komen. Dit kan bijvoorbeeld de bedoeling zijn als de werknemer een nieuwe functie krijgt met andere arbeidsvoorwaarden.


Addendum voldoende?
In het eerste geval hoeft er geen nieuwe arbeidsovereenkomst te worden overeengekomen. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die wordt verlengd onder
dezelfde voorwaarden, kan door middel van een addendum worden verlengd, ook al is er sprake van een nieuwe arbeidsovereenkomst.

Nieuwe overeenkomst noodzaak 
In de andere twee gevallen is het van belang om een nieuwe arbeidsovereenkomst overeen te komen.

Het kan voor u als werkgever overigens ook een voordeel hebben om een nieuwe arbeidsovereenkomst overeen te komen bij wijziging van de functie van de werknemer.
Het moet dan gaan om een wijziging van de functie van de werknemer, waarbij duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden gelden dan in de vorige functie.
In dat geval mag u namelijk in de nieuwe arbeidsovereenkomst opnieuw een proeftijd opnemen.

Bij een gewijzigde arbeidsovereenkomst kunt u volstaan met het schriftelijk overeenkomen van de wijzigingen in een addendum. Bedingen die schriftelijk moeten worden aangegaan, zoals het concurrentiebeding, hoeven niet opnieuw schriftelijk overeengekomen te worden, tenzij deze bedingen veranderen. Wettelijk is het niet verplicht aanvullingen of wijzigingen schriftelijk vast te leggen.

Om misverstanden te voorkomen is een schriftelijke vastlegging toch gewenst. Een addendum kan bijvoorbeeld gewenst zijn als de werktijden, de onkostenvergoeding of de plaats van de werkzaamheden wijzigen.
In het addendum staat welke artikelen er zijn veranderd. Ook wordt er een artikel opgenomen waarin wordt vermeld dat de overige artikelen uit de al bestaande arbeidsovereenkomst ongewijzigd blijven.

Het is van belang dat het addendum door zowel de werknemer als de werkgever wordt ondertekend.

Het kan wel wenselijk zijn om een nieuwe arbeidsovereenkomst op te stellen als bijvoorbeeld al eerdere addenda zijn vastgelegd of omdat er meerdere wijzigingen worden aangebracht.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Contract_tekenen_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png