Kosten wel of niet aftrekbaar?

Om de hoogte van de winst te kunnen vaststellen dient een overzicht te worden gemaakt van gemaakte kosten en dient te worden bepaald of de kosten in de ondernemingssfeer of in de persoonlijke sfeer zijn gemaakt. Kosten in de persoonlijke sfeer zijn sowieso niet aftrekbaar, kosten in de ondernemingssfeer zijn in beginsel wél aftrekbaar. Als er sprake is van ondernemingskosten, dan moet worden beoordeeld of deze kosten vallen onder de in de wet genoemde aftrekbeperkingen c.q. -uitsluitingen. De beperking van aftrek is met name gebaseerd op het feit dat het kosten zijn met een gemengd karakter. Hoewel het ondernemingskosten zijn is er toch ook een privé-element in te onderkennen.

De uitsluiting van aftrek is gebaseerd op het feit dat privé-aspecten een te grote rol spelen (standsuitgaven, vaartuigen voor representatieve doeleinden), hetzij omdat de aftrek van kosten op gespannen voet zou staan met rechtshandhaving (geldboeten, misdrijven, wapens en munitie). 

Zowel voor de ondernemers in de inkomsten- als in de vennootschapsbelasting luidt e.e.a. nauw. 

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Representatiekosten.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png