Wisselend inkomen? Middeling!

Ook als u over meerdere jaren een wisselend inkomen heeft, kan dat leiden tot een extra belastingteruggave. Dit wordt middeling van inkomen genoemd. Wat moet u daarvoor doen?

Indien u een sterk wisselend belastbaar inkomen heeft over een aaneengesloten periode van drie jaar in box 1, werk (dus ook de winst uit uw onderneming) en woning, kan het zijn dat u meer belasting betaalt dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig over die drie jaar zou krijgen.

Zoals u weet, kent de inkomstenbelasting (IB) een progressief tarief. In 2019 liep dit tarief op tot maximaal 51,75%. Als u in een bepaald jaar een hoog inkomen heeft in box 1, dan heeft u in dat jaar over de top van dat inkomen meer belasting betaald dan in een jaar waarin u een lager inkomen heeft in box 1.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor uw belastbaar inkomen in box 1 in een bepaald jaar ten opzichte van een ander jaar of andere jaren verschilt, bijv. omdat u:

  • in een bepaald jaar minder winst heeft gemaakt, omdat u bijv. starter bent;
  • in een bepaald jaar meer winst heeft gemaakt, omdat bijv. uw oudedagsreserve is vrijgevallen;
  • in een bepaald jaar extra aftrekposten heeft, zoals alimentatie;
  • in een bepaald jaar minder aftrekposten heeft, bijv. geen renteaftrek eigen woning, omdat u bent gaan huren;
  • verrekening van een verlies in box 1 heeft.


Wat de oorzaak van de inkomensverschillen is, doet niet ter zake.

De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). U mag alleen middelen over een periode van drie aaneengesloten hele kalenderjaren. Door middeling toe te passen, wordt uw inkomen van drie aaneengesloten jaren gemiddeld. Vervolgens wordt er gekeken hoeveel belasting u per jaar over dat gemiddelde inkomen zou moeten betalen. Indien de nieuwe belastingbedragen lager zijn dan de eerder opgelegde aanslagen en het verschil in totaal groter is dan € 545, heeft u, indien u voldoet aan de overige voorwaarden, recht op een belastingteruggave.

Overige voorwaarden:

  • U heeft over het gehele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland.
  • U kunt een bepaald jaar slechts eenmaal voor middeling gebruiken.
  • Het verzoek om middeling moet u binnen 36 maanden doen, nadat alle aanslagen van de jaren die u in de middeling wilt betrekken onherroepelijk vaststaan. Dit is het geval als de termijn van zes weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken.
  • In geval van een negatief inkomen in box 1, wordt voor de berekening uitgegaan van € 0.

Bereken vooraf over welke jaren u wilt middelen en wat de grootste teruggaaf oplevert. U kunt een belastingjaar namelijk maar eenmaal meenemen. U kunt pas middelen wanneer de aanslag van het jaar dat u in de middeling wilt betrekken definitief is. Vraag niet te snel om middeling. Zo kan middeling over een ander tijdvak (zoals 2017 tot en met 2019) gunstiger zijn. Benut daarom de termijn van drie jaar zo goed mogelijk. 

Middeling heeft geen invloed op de hoogte van uw belastbaar inkomen en ook niet op de hoogte van eventuele toeslagen.

U hoeft bij het verzoek om middeling geen berekening mee te sturen. Bij uw verzoek geeft u alleen aan over welke jaren u wilt middelen. Uiteraard kunnen wij voor u de betreffend berekening maken!

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Geld_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png